„Cogito dla Polonii” jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

E-magazyn dla młodzieży polonijnej z całego świata. Redaktor: Ola Siewko. Koordynator projektu: Dariusz Kuźmina. Wydawca: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.

„Cogito dla Polonii” to e-magazyn dla polonijnej młodzieży w wieku 12–19 lat. Pokazuje ich świat, pasje, inspiracje. Tutaj młodzi, nastoletni polonijni twórcy mogą debiutować, przysyłać swoje teksty. W każdym e-wydaniu publikowane są wywiady, reportaże z życia młodej Polonii. Prezentowane są ciekawe publikacje związane z Polską i Polonią z całego świata, pokazujące, że poza granicami kraju młodzi Polacy kultywują tradycje i pamięć o ojczyźnie, dbają o dziedzictwo narodowe. Tematyka e-wydań dotyczy też inicjatyw szkół polskich oraz stowarzyszeń polonijnych, są też bogate materiały poświęcone nauce języka ojczystego, literatury, historii i kulturze Polski.

Tytuł jest udostępniany bezpłatnie w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej

Cogito dla Polonii wyd.1 2020 Cogito dla Polonii wyd.2 2020 Cogito dla Polonii wyd.3 2020 Cogito dla Polonii wyd.4 2020 Cogito dla Polonii wyd.4 2020

(2018) Cogito dla Polonii, 2018 wyd. 1.

(2018) Cogito dla Polonii, 2018 wyd. 2.

(2018) Cogito dla Polonii, 2018 wyd. 3.

(2018) Cogito dla Polonii, 2018 wyd. 4.

(2018) Cogito dla Polonii, 2018 wyd. 5.

(2018) Cogito dla Polonii, 2018 wyd. 6.

(2018) Cogito dla Polonii, 2018 wyd. 7.

(2018) Cogito dla Polonii, 2018 wyd. 8.

(2018) Cogito dla Polonii, 2018 wyd. 9.

(2018) Cogito dla Polonii, 2018 wyd. 10.

(2018) Cogito dla Polonii, 2018 wyd. 11.

(2018) Cogito dla Polonii, 2018 wyd. 12.

(2019) Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 1.

(2019) Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 2.

(2019) Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 3.

(2019) Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 4.

(2019) Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 5.

(2019) Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 6.

(2019) Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 7.

(2019) Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 8.

(2019) Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 9.

(2019) Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 10.

(2019) Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 11.

(2019) Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 12.

(2020) Cogito dla Polonii, 2020 wyd. 1.

(2020) Cogito dla Polonii, 2020 wyd. 2.

(2020) Cogito dla Polonii, 2020 wyd. 3.

(2020) Cogito dla Polonii, 2020 wyd. 4.

(2020) Cogito dla Polonii, 2020 wyd. 5.

Zapraszamy również do odwiedzenia profilu FB: @CogitoDlaPolonii.