Józef Obrębski na Jamajce

Unikalne badania rustykalnej społeczności Jamajki prowadził polski etnologi, slawista i socjolog Józef Obrębski (1905 – 1967). Józef Obrębski studiował etnografię i filologię słowiańską w Krakowie u Kazimierza Moszyńskiego i Kazimierza Nitscha (1926-1930). Studia doktoranckie (1931-1933) podjął u Bronisława Malinowskiego, w London School of Economics. Specjalizował się w metodach pracy terenowej i antropologii społecznej. W latach 1932-1933 prowadził badania terenowe w Macedonii. Po powrocie do kraju prowadził badania na zachodnim Polesiu (1934-1937). W roku 1946 wyjechał do Londynu, gdzie rozpoczął współpracę z London School of Economics. W ramach tej właśnie współpracy przeprowadził badania terenowe na Jamajce. Z badań tych zachował się bogaty zbiór materiałów, który obecnie znajduje się w Special Collection and University Archives UMass w Amherst. Cyfrowa kopia Archiwum Jamajskiego jest w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej.