Siewca
Jan Żak „Siewca” (Kurytyba 1925)
Chopin
August Zamoyski „Chopin”
(Rio de Janeiro 1944)

Stolicą brazylijskiej Polonii jest Kurytyba, stolica i największe miasto stanu Paraná. Pierwsze polskie rodziny osiedliły się w pobliżu Kurytyby w 1871. W roku 1914 miasto było już otoczone pierścieiem polskich kolonii. W 1972 roku liczbę osób polskiego pochodzenia zamieszkujących w Kurytybie szacowano na 35 tysięcy. Biorąc pod uwagę dynamikę demograficzną w chwili obecnej może być takich osób ok. 90 tysięcy. Pierwsza organizacja polska w Kurytybie, a tym samym w Brazylii została założona w roku 1890. Było to „Towarzystwo Tadeusza Kościuszki”.

Najważniejsze spośród obecnie działających organizacji polonijnych w Kurytybie to Towarzystwo im. Tadeusza Kościuszki oraz Towarzystwo Polskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1989 r. powstała w Kurytybie „Federacja Stowarzyszeń Polonijnych w Brazylii” („Polbras”). Federacja postawiła sobie za cel wspieranie organizacji polonijnych. Od 1993 r. „Braspol” wydaje dwumiesięcznik Kurier, w języku polskim i portugalskim (w ostatnich latach czasopismo ukazuje się nieregularnie). W roku 1991 r. został założony „Instytut Brazylijski Kultury Polonijnej”. Celem Instytutu jest przede wszystkim promowanie polskiej kultury, tradycji. Miasto gościło dwukrotnie Kongresy Polonii Ameryki Łacińskiej (Kongres 1996 i Kongres 2000).

W Kurytybie jest okazały park polski Papieża Jana Pawła II, można też znaleźć wiele ulic, których patronami są zasłużone osoby polskiego pochodzenia. W mieście ma swoją siedzibę Konsulat RP. W Kurytybie prowadzona była bogata polonijna działalność wydawnicza. Przez ostatnie 150 lat polskiej obecności w tym mieście wydanych zostało ponad sto tytułów czasopism.

Gazeta Polska w Brazylii oraz Lud systematycznie publikowały powieści w odcinkach. Były to powieści popularne i polska klasyka.

Za ojca emigracji polskiej w Brazylii uważany jest Edmund Sebastian Woś Saporski (Pionierskie lata)

Brazylia – Czasopisma Polonijne

W Brazylii są trzy duże biblioteki polonijne – Polonicum Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Biblioteka Polonijna Towarzystwa Chrystusowego w Kurytybie oraz Biblioteka Towarzystwa Polonia w Porto Allegro. Większość publikacji brazylijskich zamieszczonych w Bibliotece Polonijnej pochodzi z pierwszych dwóch bibliotek.

Anais