Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy. Zdigitalizowane materiały będą sukcesywnie zamieszczane na stronach Wirtualnego Muzeum Polonii i w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej.

Sekcja Polska Radia Watykańskiego została powołana w 1938 roku. Do 1948 roku nadawano audycje dwa razy w tygodniu, a później codziennie. Polskie audycje Radia Watykańskiego odgrywały szczególną rolę w czasie II wojny światowej, będąc niejednokrotnie jedynym środkiem przekazywania wiadomości o sprawach kościelnych i narodowych z Rzymu do Polski. Informowały też świat o sytuacji okupowanego kraju. Po II wojnie światowej Sekcja Polska Radia Watykańskiego przez długi czas była jedyną rozgłośnią katolicką, której programy można było odbierać w Polsce.

Audycje tematyczne Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Indeks tytułów

65 lat Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego : 1938-2003

Marian Banaszak
Dzieje Ewangelizacji Ameryki

Bogumiła Baran
Ofiara przyjęta : opowieść o życiu i męczeństwie sióstr z Nowogródka

Adam Broż
Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście

Andrzej Danilewicz
Aż po krańce świata
Kino – wehikuł ludzkich tęsknot
Z muzycznego skarbca kościoła

Tomasz Dostatni
Tajemnica młodości

Józef Dużyk
Śladami Polaków w Italii

Emilia Ehrlich
Apokalipsa : księga wielkiego pocieszenia

Fundacja im. G. K. Chestertona
Sylwetka Gilberta K. Chestertona

Stanisław Gądecki
Wspólne dziedzictwo : dialog chrześcijańsko-żydowski

Julian Gądek
Misja w Zairze

Zenon Grocholewski
Historia wyższych uczelni kościelnych

Izabela Jurasz
Ikonografia Boga Ojca

Jan Konior
Państwo Środka i uczniowie Chrystusa

Aleksander Kowalski
Wspólne dziedzictwo : dialog chrześcijańsko-żydowski

Piotr Lenartowicz
Ocalić człowieka : Kościół wobec aborcji

Rafał Łączny
Piotr Skarga – kaznodzieja niepoprawny politycznie

Andrzej Majewski
Wspólnota z Taizé

Mirosław A. Matyja
Brazylia

Arkadiusz Nocoń
Apostołowie
Święty tygodnia

Barbara Odrobny
Papieski mecenat doby renesansu i baroku

Wacław Oszajca
Pięć minut o poezji

Henryk Pietras
Dar wiary : zamyślenia nad credo Kościoła

Aleksander Posacki
Rozeznawanie niechrześcijańskich postaw

Paweł Ptasznik
Rozważania adwentowe : na każdy dzień adwentu

Piotr Samerek
Historia ambasady polskiej przy Watykanie

Magdalena Soszyńska-Gadomska
Z perspektywy socjologa : pytania czasu przemian

Marek Starowieyski
Historia chrześcijaństwa w Turcji
Legendarny Świat Apokryfów
Przedchalcedońskie Kościoły Wschodu
Sobory Kościoła niepodzielonego
Zwierzęta w Biblii

Adam Wąs
Wobec Islamu

Zbigniew Wejcman
Nauka społeczna Kościoła w 100 lat od „Rerum Novarum”

Władysław Węglarz
Wielkopostne spotkania stacyjne
Życie pustelnicze i zakonne w chrześcijaństwie

Karol Wojtyła
Poezje Karola Wojtyły
Opracowanie : Anna Wójcicka. Nagranie, muzyka i montaż : Marek Wilczyński. Recytacja wierszy : Danuta Michałowska

Adam Wolanin
Wspólne poszukiwanie : dialog z wyznawcami innych religii

Maria Wójcicka
Przed Uroczystością Wniebowzięcia NMP : program słowno-muzyczny
Opracowanie : Maria Wójcicka

Rafał Zarzeczny
Etiopia
Etiopia w świecie starożytnym
O chrześcijaństwie w Egipcie

Wojciech Żmudziński
Kobiety w starym testamencie
Oblicza ludzkiej solidarności : Wspólnota Emmanuel