Falę masowej emigracji z ziem polskich do Kanady zapoczątkowali w 1858 Kaszubi (do 1890 — ok. 20 tys.), którzy tworzyli zwarte osady w prowincji Ontario. Polska emigracja do Kanady 1890–1914 (ok. 60 tys.) wywodziła się z Galicji; podobny charakter miała emigracja z okresu międzywojennego (ponad 40 tys.). W okresie II wojny światowej Kanada przyjęła ok. 1000 pol. uchodźców wojennych, a w latach 1946–56 – z terenu Europy Zachodniej — 64 tys. dipisów i byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W latach 1957–89 do Kanady przybyło ponad 70 tys. Polaków.

W Kanadzie działa ok. 300 polonijnych organizacji, parafii, towarzystw religijnych, kombatanckich i zawodowych. Największą organizacją jest Związek Polaków w Kanadzie i Kongres Polonii Kanadyjskiej. Od 1945 działa w Toronto Polska Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Działalność naukową prowadzi Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy, prowadzi nauczanie języka polskiego ok. 70 szkółek sobotnich, wychodzi prasa polonijna (m.in. „Związkowiec”, „Głos Polski — Gazeta Polska”, „Echo”, „Czas”).

Kanada – Czasopisma Polonijne

Echo - Tygodnik Polski

Echo Tygodnia

Kronika Tygodniowa

Tygodnik Torontoński

Związkowiec

Myśl (Kanada)