Pomnik poświęcony Ernestowi Malinowskiemu
Pomnik poświęcony Ernestowi Malinowskiemu zaprojektował polski rzeźbiarz Gustawa Zemła. Został on wykonany w Polsce i po przewiezieniu do Peru postawiony na trasie zaprojektowanej przez niego linii kolejowej,  na przełęczy Ticlio (4818 m n.p.m.).

Pierwszym Polakiem w Peru był jezuita Stanisław Artel (1663-1717), który w końcu XVII wieku działał w Wicekrólestwie Peru. Jezuickie misje prowadziły ożywioną działalność organizacyjną i gospodarczą, a ich znaczenie dla rozwoju kolonii znaczenie wykraczało poza wymiar religijny.

Po uzyskaniu niepodległości rząd Peru poszukiwał w Europie specjalistów z różnych dziedzin. W Peru podjęło prace wielu polskich inżynierów, m. in. Ernest Malinowski, Edward Habich, Franciszek Ksawery Wakulski, Władysław Folkierski, Władysław Kluger , Aleksander Miecznikowski, Bolesław Majerski, Aleksander Babiński i Tadeusz Stryjeński.

W Peru pracowali również nie tylko specjaliści sprowadzeni przez rząd peruwiański, ale również przyrodnicy polscy jak Konstanty Jelski, Jan Sztolcman i Jan Kalinowski. Na początku XX wieku przybyła do Peru kolejna fala polskich specjalistów, m. in. Marian Karol Tarnawiecki, Ryszard Jaxa Małachowski, Bruno Paprocki, Witold Szyszło, Jan Rostworowski, Feliks Woytkowski, Gerard Unger, Zdzisław Szymoński,Piotr Ostrowski i Aleksander Ławiński