Na emigrację polską w Argentynie największy wpływ miały wydarzenia polityczne. Pierwsi byli Polacy biorący udział w powstaniu styczniowym, którzy utworzyli w 1890 roku Towarzystwo Polskie – pierwszą polonijną organizację w Ameryce Południowej. Na początku XX wieku roku do Argentyny przybyła duża grupa robotników, którzy uciekli z Królestwa Polskiego po stłumieniu przez władze carskie rewolucji 1905 roku. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku emigracja z Polski miała charakter ekonomiczny – do Argentyny przybyło ok. 150 tys. obywateli polskich. Licząca ok 200 tys. osób kolejna fala Polaków przybyła do Argentyny po II wojnie światowej. Byli to żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Polonią w Argentynie opiekuje się Polska Misja Katolicka w Argentynie, w Martin Coronado. Cyfrowe kopie dokumentów z Archiwum Polskiej Misji w Martin Coronado prezentuje Polonijna Biblioteka Cyfrowa.

Pomieszczenia budynku Polskiej Szkoły Sobotniej i Muzeum Wojska Polskiego im. Antoniego Sołowieja w Martin Coronado. Muzeum znajduje się w prowadzonej przez Polską Misję Katolicką szkole. W roku 2017 w budynku Szkoły i Muzeum przeprowadzono remont kapitalny, którego koszt zostały pokryty przez Senat RP. W staraniach o grant uczestniczyli pracownicy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr hab. Elżbieta B. Zybert i Elżbieta Maruszak.

 

 

Argentyna – Czasopisma Polonijne