W latach osiemdziesiątych XX w. mieszkało na Ukrainie ok. 300 000 Polaków. Pod koniec tej dekady rozpoczął się rozwój organizacji i stowarzyszeń polskich i intensyfikacja kontaktów między Polakami na Ukrainie a krajem. W 1988 powstało Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, a w 1991 Związek Polaków na Ukrainie. Organizowano szkoły z polskim językiem wykładowym i kursy języka polskiego, rozpoczęto nadawanie audycji radiowych w języku polskim, powstały katedry polonistyki w Drohobyczu, Kijowie i Żytomierzu. Agresja Rosji na Ukrainę ten pomyślny dla mieszkających tam Polaków okres przerywa.

Bukowina
Lwowski Biuletyn
Bukowina
Bukowina