Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Mieście Meksyk ufundował w roku 1944 płk Jan Skoryna, wysłany przez rząd polski do Meksyku w lipcu 1939 roku z misją pogłębienia stosunków handlowych, kulturalnych i naukowych, założyciel Polsko-Meksykańskiej Izby Handlu i późniejszy inicjator podniesienia Poselstwa RP do rangi Ambasady. Popiersie wykonał znany rzeźbiarz i malarz hiszpański, który namalował także dwa obrazy MB Częstochowskiej dla Diecezji w Tacambaro w Meksyku i stolicy Paragwaju, Asunción. Pomnik został postawiony dopiero w roku 2001 na zbiegu dwóch alei: Paseo de la Reforma i Explanada, w sercu rezydencyjnej dzielnicy Lornas de Chapultepec. 

 

 

 

Autor Polskich śladów w Meksyku, Jerzy Skoryna, założył w Meksyku „lnstituto de Estudios de la Cultura y Sociedades Europeas” (Instytut Studiów Kultury i Społeczeństw Europejskich) oraz wydawał ilustrowany dwutygodnik informacyjny „ARKA de lnformaciones”.

 

 

 

 

 

 

Arka de Informaciones. Organo Informativo del Instituto de Estudios de Cultura y Sociedades Europeas, A.C. Editor: Jerzy Skoryna.