Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale, obraz Walentego Wańkowicza

Wprawdzie oficjalne statystyki notują niewielką liczbę Polaków w Rosji, bo nie przekraczającą 100 tys., ale liczba osób o polskich korzeniach jest nieporównywalnie większa i sięga kilkuset tysięcy. Większość Polaków znalazła się w Rosji na skutek zmiany granic i pod przymusem, ale była też emigracja zarobkowa w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. – zwłaszcza do metropolii. Polacy zsyłani byli na słabo zaludnione tereny, szczególnie na północy i wschodzie Rosji. Po roku 1991 Polacy emigrowali do Rosji przede wszystkim z byłych republik radzieckich. W Rosji wydawane są czasopisma polonijne, publikowane polskie książki i prowadzone polskojęzyczne strony internetowe. W Rosji są również „domy polskie” i polskie kościoły.

Po roku 1991 regionalne organizacje polonijne powstały w wielu miastach Rosji: w Abakanie, Barnaule, Bijsku, Władykaukazie, Wołgogradzie, Władywostoku, Jekaterynburgu, Kazaniu, Jarosławiu, Kaliningradzie, Krasnodarze, Mineralnych Wodach, Nalczyku, Nowosybirsku, Orenburgu, Permie, Penzie, Rostowie nad Donem, Petersburgu, Samarze, Smoleńsku, Saratowie, Tomsku, Togliattim, Tiumeni i Ufie. W Rosji ukazują się czasopisma w języku polskim: „Rodacy” (Abakan), „Gazeta Petersburska” (Petersburg), „Wiadomości Polskie” (Krasnodar) i „Głos znad Pregoły” (Kaliningrad). Organizacje polonijne powołały Kongres Polaków w Rosji i utrzymują więź ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska.

Dziejom Polonii w Rosji poświęcone są wydane w Krasnodarze książki A. Selickiego, H. Gralâ i A. Petrovskiego. W Krasnodarze wychodzą również  Wiadomości Polskie wydawane przez Centrum „Jedność” na Kubaniu.


Mały Polak Wśród Gór JednośćMartyrologiumSelicki

Rodacy (Rosja)