Witraż
Mieczysław Jurgielewicz, fragment witrażu
„Symbol Polski odrodzonej” 1939 (Muzeum Polskie w Ameryce, Chicago)

Liczebność Polonii w Stanach Zjednoczonych jest trudna do oszacowania – ocenia się ją na 6–10 mln osób. Większość mieszka w miastach (Nowy Jork — ok. 400 tys., Chicago — ok. 300 tys., Detroit — ok. 160 tys., Filadelfia — ok. 100 tys., Buffalo — ok. 80 tys., Pittsburgh, Cleveland). Fala emigracji do Stanów Zjednoczonych z ziem polsich zaczęła się w drugiej poł. XIX w.: najpierw z ziem zaboru pruskiego, później z ziem zaboru rosyjskiego i austriackiego. Łącznie w latach 1820–1914 z trzech zaborów do Stanów Zjednoczonych napłynęło ok. 2-3 mln osób.

W 1854 zostały założone przez wychodźców ze Śląska osady Panna Maria i Częstochowa w stanie Teksas. Równocześnie powstawały pierwsze pol. organizacje: 1842 Tow. Polaków w Ameryce (od 1852 Tow. Demokr. Wygnańców Pol. w Ameryce), 1874 Organizacja Pol. w Ameryce (J. Barzyński), 1874 Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie (ZPRK), 1880 Związek Narodowy Polski (ZNP). Największą rolę w integracji Polonii miało duszpasterstwo prowadzone przez księży. W czasie I wojny świat. rozpoczął działalność założony w 1914 Polski Centralny Komitet Ratunkowy. Około 30 tys. Polaków ze Stanów Zjednoczonych zgłosiło się do Armii Polskiej tworzonej we Francji (hallerczycy).

Po I wojnie światowej zwiększyła się liczba reprezentantów Polonii w stanowych kongresach i administracji. Artyści polscy przyczynili się do rozwoju amerykańskiej kultury i sztuki (H. Modrzejewska, P. Negri, I. Paderewski, J. Hofman, M. Sembrich-Kochańska, R. Modrzejewski, bracia E. i J. Reszke). W czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu osiedliło się w USA ok. 150 tys. Polaków. Fala emigracji wojennej wywarła istotny wpływ na działalność wielu organizacji. Wzrost poziomu zamożności i wykształcenia miały wpływ na wytworzenie nowych form organizacyjnych, rozszerzył się też zakres współdziałania organizacji polonijnych z organizacjami innych grup etnicznych. W latach 1947–72 przybyło ok. 302 tys. osób, a po 1980 ok. 150 tys. osób.

Społeczne życie Polonii skupia się w licznych stowarzyszeniach. Organizacją centralną jest Kongres Polonii Amerykańskiej; Działalność naukową prowadzi m.in. Fundacja Kościuszkowska, Instytut Józefa Piłsudskiego, Muzeum Polskie w Ameryce, Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Działają polskie szkoły, w tym zespół szkół polonijnych w Orchard Lake, zespoły folklorystyczne, kluby. Są wydawane książki i prasa w języku polskim i angielskim. Polonia stała się częścią społeczeństwa amerykańskiego.