Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa, 1970-1973 

Arka de Informaciones, 1983-1985 

Asystent: pismo nauczyciela polonijnego, 2016-2022 

Biuletyn Centralnego Związku Polaków w Brazylji, 1932 

Biuletyn Informacyjny (Canberra), 1985-1987 

Biuletyn Informacyjny / Towarzystwo Przyjaciół Lwowa. Oddział Stołeczny, 1994-2014 

Biuletyn Lwowiaków, 1990.  

Boletin Informativo (Lima), 1984-2006 

Brasil Polonia, 1931-1935 

Cahiers Franco Polonais, 1946 

Codzienny Niezależny Kurier Polski w Argentynie, 1936 

Cogito dla Polonii, 2018-2022 

Czerwony Sztandar, 1990 

Czyn Młodych, 1931-1932 

Dzień Dobry, 1996-2018 

Echo – Tygodnik Polski, 1987-1992 

Echo Polonii, 2010-2011 

Echo Tygodnia, 1982-1987 

Echo de la Polonia, 2005-2016 

Gazeta Polonia, 2015-2016 

Gazeta Polska w Brazylii, 1893-1941 

Gazeta Polska Bukowiny, 2023 

Gazetka Dom Polski, 2006-2014 

Gazetka Obozowa, 1940-1941 

Głos, 2018-2021  

Głos Katolicki, 1968-2018 

Głos Ludu, 1996-2017  

Głos Nauczyciela (Chicago), 1986-2015 

Głos Nauczyciela (Porto Alegro), 1932 

Głos Polski, 1927-1955 

Głos Syberii, 1999 

Horyzonty, 1946-1948  

Ilustrowana Gazeta Polska w Brazylji, 1935-1940 

Jedność, 2019  

Karpatczyk na Środkowym Wschodzie. 1945 

Kronika Polonii, 2007-2016 

Kronika Tygodniowa, 1981-1982 

Kumpel dla Polonii, 2020-2022 

Kupiec Polski we Francji, 1935 

Kupiec i Rzemieślnik Polski we Francji, 1955-1968 

Kurier Ateński, 1989-1990; 1997-1998; 2001 

Kurier Polski: Swiat – Ludzie – Wydarzenia, 1948-1949 

Kurier Polski: Tygodnik Niezależny na Amerykę Południową, 1959-1976 

Kurier Wileński, 1990-2003 

Kwartalnik Informacyjny, 1993 

La Pologne, 1921-1925 

Leopolis /Towarzystwo Przyjaciół Lwowa. Oddział Stołeczny, 1989 

Les Amis de la Pologne, 1921-1935 

Lwowski Biuletyn Informacyjny /Towarzystwo Przyjaciół Lwowa. Oddział Stołeczny, 1994-2023  

Lud, 1920-1992  

Lwowski Biuletyn Informacyjny, 1994-2022 

Mały Polak Wśród Gór, 2007-2011 

Narodowiec, 1938-1939  

Nasz Przyjaciel, 1944 

Nasza Szkoła, 1924-1932 

Nasza Szkółka, 1929-1930  

Nasze Życie, 1922 

Niezależny Kurier Polski w Argentynie, 1930 

Niwa Parańska, 1932  

Notre Pologne, 1931-1939 

Ochotniczka, 1943-1946  

Odrodzenie, 1931-1934  

Ogniwo, 1958  

Orzeł Biały, 1941-1960 

Orędownik, 1924-1929  

Osadnik, 1933-1942  

Parada, 1943-1947  

Pod Prąd, 1945-1949  

Polak w Brazylji, 1918 

Polak w Indiach, 1943-1946 

Polak w Iranie, 1942-1944 

Polen, 1915-1916  

Polish Heritage Trust Museum Newsletter, 2011-2013 

Polish Heritage of Otago and Southland, 1998-2002 

Polonia Kaukaska, 1996-2017 

Polonia Riograndeńska, 1931-1932 

Polskie Pachole, No. 56 

Przegląd Polski, 1960-1964 

Sarmata, 1931-1934  

Skarpa, 1964-1965  

Skaut, 1944-1946  

Skrzydła, 1943-1977  

Świat Parański, 1923-1925 

Tygodnik Obozowy, 1945 

Tygodnik Torontoński, 1996 

Uśmiech : Jednodniówka Szkół Młodszych Ochotniczek, 1946 

Wiadomości Polskie, 1918- 2020 

Wiarus Polski, 1943-1961 

Znad Wilii, 1989-1999 

Zuchy, 1946  

Związkowiec (Porto Alegre), 1933 

Związkowiec (Toronto), 1982-1985 

Żołnierz Polski we Francji, 1939