ks. Adam Wąs, współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz członek Komitetu do spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Episkopatu Polski. Przez cztery lata pracował jako misjonarz w Kenii. Następnie podjął studia na Papieskim Instytucie Studiów Arabistycznych i Islamologicznych w Rzymie, które kontynuował na uczelniach w Jordanii, Egipcie i Tunezji. Jest wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów


Audycje tematyczne:

Wobec islamu

Odc. 1
Czy Ojciec Święty powinien przeprosić muzułmanów?

Data emisji: 23.09.2006
Czas trwania: 7’17”

Odc. 2
Islam w świecie. Dlaczego powinniśmy się zająć Islamem?

Data emisji: 30.09.06
Czas trwania: 9’11”

Odc. 3
Tradycyjny islam a świat współczesny. Dlaczego islam odrzuca sekularyzację?

Data emisji: 07.10.2006
Czas trwania: 7’52”

Odc. 4
Religijne i polityczne ożywienie islamu. Co wpływa na rewitalizację islamu?

Data emisji: 14.10.2006
Czas trwania: 6’22”

Odc. 5
Ruchy reformatorskie w islamie. Dlaczego muzułmańskie ruchy reformatorskie pozostały elitarne?

Data emisji: 21.10.06
Czas trwania: 7’25”

Odc. 6
Muzułmanie a pluralizm. Czy islam może być tolerancyjny?

Data emisji: 21.10.2006
Czas trwania: 6’39”

Odc. 7
Islam a demokracja. Czy islam daje się pogodzić z demokracją?

Data emisji: 28.10.2006
Czas trwania: 5’33”

Odc. 8
Wolność religijna i prawa człowieka. Czy możemy mówić o wolności religijnej w islamie?

Data emisji: 04.11.2006
Czas trwania: 7’05”

Odc. 9
Fundametalizm islamski. Co wyróżnia fundametalizm islamski od innych fundamentalizmów?

Data emisji 18.11.2006
Czas trwania: 8’06”

Odc. 10
Islam a przemoc. Dżihad. Czy Koran legitymizuje przemoc? Czy dżihad to święta wojna?

Data emisji 25.11.2006
Czas trwania: 7’28”

Odc. 11
Arabia przed islamem. W co wierzyli Arabowie przed islamem?

Data emisji: 01.12.2006
Czas trwania: 7’04”

Odc. 12
Mahomet i początki islamu. Kim był Mahomet?

Data emisji: 01.12.2006
Czas trwania: 9’35”

Odc. 13
Źródła islamu – Koran. Czy Koran jest pismem objawionym?

Data emisji: 23.12.2006
Czas trwania: 8’15”

Odc. 14
Źródła islamu – sunna. Jaka jest różnica między sunną a hadisami?

Data emisji: 30.12.2006
Czas trwania: 6’55”

Odc. 15
Rozprzestrzenianie się islamu. W jaki sposób następowała muzułmańska ekspansja?

Data emisji: 13.01.2007
Czas trwania: 5’38”

Odc. 16
Doktryna islamu. W co wierzą muzułmanie?

Data emisji: 03.02.2007
Czas trwania: 7’45”

Odc. 17
Koncepcja Boga w islamie. Bóg czy Allach?

Data emisji: 10.02.2007
Czas trwania: 7’33”

Odc. 18
Jezus w islamie. Jak muzułmanie postrzegają osobę Jezusa?

Data emisji: 17.02.2007
Czas trwania: 7’21”

Odc. 19
Eschatologia islamska. Czy niebo muzułmańskie jest aż tak egzotyczne?

Data emisji: 17.02.2007
Czas trwania: 7’19”

Odc. 20
Prawo muzułmańskie. Czym jest szariat?

Data emisji: 03.03.2007
Czas trwania: 7’30”

Odc. 21
Zasady moralne w islamie. Co jest dobre, co jest złe?

Data emisji: 17.03.2007
Czas trwania: 6’40”

Odc. 22
Religijne obowiązki muzułmanina. Czym wyznawcy islamu zaskakują niemuzułmanina?

Data emisji: 31.03.2007
Czas trwania: 8’32”

Odc. 23
Podziały w islamie. Co jednoczy a co dzieli muzułmanów?

Data emisji: 19.04.2007
Czas trwania: 7’35”

Odc. 24
Sufizm, święci i mistycy. Czy muzułmaninowi wolno oddawać cześć komukolwiek poza Bogiem?

Data emisji: 28.04.2007
Czas trwania: 7’16”

Odc. 25
Życie muzułmanina. Jakie są kluczowe momenty w życiu wyznawcy islamu?

Data emisji: 05.05.2007
Czas trwania: 7’25”

Odc. 26
Muzułmańska koncepcja rodziny i małżeństwa. Co islam mówi o małżeństwie i rozwodach?

Data emisji: 19.05.2007
Czas trwania: 8’11”

Odc. 27
Kobieta w islamie. Jaka jest sytuacja kobiety w społeczeństwie muzułmańskim?

Data emisji: 02.06.2007
Czas trwania: 7’36”

Odc. 28
Wielcy muzułmanie w historii. Czy znamy wybitnych muzułmanów?

Data emisji: 09.06.2007
Czas trwania: 6’20”

Odc. 29
Chrześcijanie i muzułmanie, wrogowie czy partnerzy, relacje w przeszłości

Data emisji: 23.06.2007
Czas trwania: 7’49”

Odc. 30
Sobór Watykański II a islam. Czy przesłanie soborowe było przewrotem kopernikańskim w relacjach z islamem?

Data emisji: 07.07.2007
Czas trwania: 7’21”

Odc. 31
Islam a nauczanie Jana Pawa II

Data emisji: 14.07.2007
Czas trwania: 6’53”

Odc. 32
Współczesne tendencje i perspektywy w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich. Dialog czy konfrontacja?

Data emisji: 21.07.2007
Czas trwania: 7’14”

Odc. 33
Praktyczny wymiar dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Kto angażuje się w dialog?

Data emisji: 28.07.2007
Czas trwania: 7’01”

Odc. 34
Polskie akcenty dialogu z islamem

Data emisji: 11.08.2007
Czas trwania: 7’00”

Odc. 35
Chrześcijańska misja i islamska da’wa. Czy wypływające z uniwersalnego charakteru obu religii nakazy misyjne dadzą się pogodzić?

Data emisji: 25.08.2007
Czas trwania: 6’44”

Odc. 36
Wybitne postacie w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim. Bł. Karol de Foucauld

Data emisji: 06.10.2007
Czas trwania: 7’33”

Odc. 37
Życzenia katolików dla muzułmanów na zakończenie ramadanu

Data emisji: 13.10.2007
Czas trwania: 7’00”

Odc. 38
Różaniec w islamie

Data emisji: 20.10.2007
Czas trwania: 6’34”

Odc. 39
Śmierć, pochówek i życie po śmierci

Data emisji: 03.11.2007
Czas trwania: 6’32”

Odc. 40
Islamskie rozumienie dialogu. Jak muzułmanie pojmują dialog z chrześcijanami

Data emisji: 10.11.2007
Czas trwania: 6’42”

Odc. 41
Wkład muzułmanów w dialog międzykulturowy

Data emisji: 17.11.2007
Czas trwania: 6’11”

Odc. 42
Islam w Europie. Czy obecność muzułmanów w Europie musi zaskakiwać?

Data emisji: 08.12.2007
Czas trwania: 5’57”

Odc. 43
Islam w Polsce

Data emisji: 15.12.2007
Czas trwania: 6’28”

Odc. 44
Pięć świętych nocy w islamie”

Data emisji: 29.12.2007
Czas trwania: 7’24”

Odc. 45
Euroislam. Jaki będzie islam w Europie?”

Data emisji: 05.01.2008
Czas trwania: 6’39”

Odc. 46
O trudnościach chrześcijan w świecie islamu”

Data emisji: 19.01.2008
Czas trwania: 6’23”

Odc. 47
As-salam znaczy pokój. Ósmy Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce”

Data emisji: 26.01.2008
Czas trwania: 7’46”

Odc. 48
Dzieje islamu w Azji

Data emisji: 16.02.2008
Czas trwania: 6’38”

Odc. 49
Wybrane cechy współczesnego islamu w Azji

Data emisji: 23.02.2008
Czas trwania: 5’24”

Odc. 50
Relacje chrześcijańsko-muzułmańskie w kontekście azjatyckim

Data emisji: 01.03.2008
Czas trwania: 6’16”

Odc. 51
Islam w Oceanii

Data emisji: 08.03.2008
Czas trwania: 6’24”

Odc. 52
Islam w Ameryce. Kim są amerykańscy muzułmanie?

Data emisji: 05.04.2008
Czas trwania: 5’25”

Odc. 53
Apostazja w islamie. Czy za przejście na chrześcijaństwo muzułmaninowi grozi kara śmierci?

Data emisji: 12.04.2008
Czas trwania: 7’12”

Odc. 54
Islam w Ameryce. O różnicach między ‘Ludem Islamu a „Czarnymi Muzułmanami”

Data emisji: 26.04.2008
Czas trwania: 7’15”

Odc. 55
Maryja w islamie

Data emisji: 03.05.2008
Czas trwania: 5’52”

Odc. 56
Islam w Afryce. Islamizacja czy arabizacja kontynentu afrykańskiego

Data emisji: 03.05.2008
Czas trwania: 6’32”

Odc. 57
Dynamika islamskiej misji w Afiyce. Co sprawia, że islam rozprzestrzenia się na kontynencie afrykańskim

Data emisji: 17.05.2008
Czas trwania: 6’29”

Odc. 58
Maryja – Matka Boża czy Matka Jezusa?

Data emisji: 31.05.2008
Czas trwania: 5’55”

Odc. 59
Meczet i jego funkcje

Data emisji: 14.06.2008
Czas trwania: 5’40”

Odc. 60
Istotne elementy świątyni muzułmańskiej. Na co zwrócić uwagę w meczecie?

Data emisji: 21.06.2008
Czas trwania: 7’01”

Odc. 61
Ważne i wielkie meczety

Data emisji: 05.07.08
Czas trwania: 6’22”

Odc. 62
Imam i jego funkcje. Czy imam to muzułmański ksiądz?

Data emisji: 26.07.2008
Czas trwania: 6’51”

Odc. 63
Sztuka islamu

Data emisji: 02.08.2008
Czas trwania: 6’41”

Odc. 63
Islam w Chinach

Data emisji: 09.08.2008
Czas trwania: 6’16”

Odc. 65
Paraislamskie ugrupowania. Bahaizm

Data emisji: 16.08.2008
Czas trwania: 6’55”

Odc. 66
Paraislamskie ugrupowania. Ahmadijja

Data emisji: 06.09.2008
Czas trwania: 5’23”

Odc. 67
Muzułmańskie urzędy, godności i tytuły

Data emisji: 20.09.2008
Czas trwania: 4’55”

Odc. 68
Przesłanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie Ramadanu 2008 r.

Data emisji: 27.09.2008
Czas trwania: 6’40”

Odc. 69
Muzułmańskie pozdrowienia religijne i grzecznościowe

Data emisji: 04.10.2008
Czas trwania: 6’19”

Odc. 70
Muzułmański system bankowości

Data emisji: 25.10.2008
Czas trwania: 7’07”

Odc. 71
Zakazy obyczajowe w islamie. Zakaz spożywania alkoholu

Data emisji: 08.11.2008
Czas trwania: 6’54”

Odc. 72
Zakazy dotycząee hazardu i spożywania potraw

Data emisji: 22.11.2008
Czas trwania: 7’54”

Odc. 73
Islam w Indiach. Między wielokulturowością a terroryzmem

Data emisji: 06.12.08
Czas trwania: 6’48”

Odc. 74
Muzułmańskie zwyczaje. Obrzezanie

Data emisji: 13.12.2008
Czas trwania: 6’18”

Odc. 75
Homoseksualizm w islamie

Data emisji: 10.01.2009
Czas trwania: 6’32”

Odc. 76
Antykoncepcja i aborcja

Data emisji: 17.01.2009
Czas trwania: 6’25”

Odc. 77
Zdrowie i choroba w islamie. Czy islam dopuszcza klonowanie?

Data emisji: 14.02.2009
Czas trwania: 7’33”

Odc. 78
Islam a środowisko naturalne. Muzułmańska świadomość ekologiczna

Data emisji: 28.02.2009
Czas trwania: 5’46”

Odc. 79
Stosunek muzułmanów do zwierząt

Data emisji: 07.03.09
Czas trwania: 6’41”

Odc.. 80
Sport po islamsku. Czy muzułmankom wolno uprawiać sport? 28.03.2009
Czas trwania: 6’34”

Odc.. 81
Muzułmańskie zwyczaje. Podawanie dłoni, nakrycie głowy i broda

Data emisji: 04.04.2009
Czas trwania: 7’41”

Odc.. 82
O Jordani w kontekście papieskiej pielgrzymki

Data emisji: 09.05.2009
Czas trwania: 7’49”

Odc.. 83
Kościół katolicki w Jordani

Data emisji: 16.05.2009
Czas trwania: 7’59”

Odc.. 84
Jordańskie inspiracje dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego

Data emisji: 23.05.2009
Czas trwania: 7’04”

Odc.. 85
Kilka uwag o języku arabskim

Data emisji: 06.06.2009
Czas trwania: 7’06”

Odc. 86
Literatura arabska

Data emisji: 13.06.2009
Czas trwania: 7’21”

Odc. 87
Współczesna literatura arabska

Data emisji: 20.06.2009
Czas trwania: 7’02”

Odc. 88
Kuchnia arabska

Data emisji: 04.07.2009
Czas trwania: 7’00”

Odc. 89
Arabia Saudyjska

Data emisji: 18.07.2009
Czas trwania: 7’09”

Odc. 90
Bahrain

Data emisji: 08.08. 2009
Czas trwania: 7’14”

Odc. 91
Jemen

Data emisji: 15.08. 2009
Czas trwania: 6’45”

Odc. 92
Kuwejt

Data emisji: 29.08. 2009
Czas trwania: 6’50”

Odc. 93
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Data emisji: 05.09. 2009
Czas trwania: 6’01”

Odc. 94
Oman

Data emisji: 12.09. 2009
Czas trwania: 6’51”

Odc. 95
Koniec Ramadanu

Data emisji: 19.09. 2009
Czas trwania: 6’54”

Odc. 96
Muzułmańskie rozumienie ubóstwa

Data emisji: 24.10. 2009
Czas trwania: 6’19”

Odc. 97
Indonezja

Data emisji: 31.10. 2009
Czas trwania: 6’40”

Odc. 98
Pakistan

Data emisji: 07.11. 2009
Czas trwania: 6’25”

Odc. 99
Turcja

Data emisji: 14.11.2009
Czas trwania: 6’41”

Odc. 100
Podobieństwa i różnice

Data emisji: 21.11.2009
Czas trwania: 9’39”