Ks. Władysław  Węglarz, salwatorianin (1950-2012) – studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Opublikował książkę Miłość doskonała w służbie Królestwu, czyli o życiu pustelniczym i zakonnym w chrześcijaństwie, wiek III-XII (1993) – zbiór pogadanek wygłoszonych w Radiu Watykańskim w latach 1990-1992. Wydał też Bazylikę Świętego Piotra :  przewodnik szczegółowy (1994). Był archiwistą generalnym  w domach salwatorianów w Polsce i Rzymie.

 

 

 

Audycje tematyczne:

Wielkopostne spotkania stacyjne

Życie pustelnicze i zakonne w chrześcijaństwie