Kardynał Zenon Grocholewski (1939-2020) wykładał na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, Laterańskiego i Gregoriańskiego. Był prefektem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej w latach 1999–2015. Uczestniczył w konklawe w 2005, na którym papieżem został wybrany Benedykt XVI, i w konklawe w 2013, w wyniku którego papieżem został Franciszek. 11 października 2019.

Historia wyższych uczelni kościelnych, cz. 1

Data emisji: 09.03.2007
Czas trwania: 8’19”

Historia wyższych uczelni kościelnych, cz. 2

Data emisji: 16.03.2007
Czas trwania: 10’00”

Wywiady przeprowadził Bogdan Leśniak, SJ