Rafał Zarzeczny, SJ

O początkach chrześcijaństwa w Egipcie

Data emisji: 25.01.2008
Czas trwania: 5’59”

W stronę pustyni

Data emisji: 08.02.2008
Czas trwania: 7’37”

Razem czy osobno

Data emisji: 15.02.2008
Czas trwania: 7’42”

Abba, powiedz słowo

Data emisji: 22.02.2008
Czas trwania: 7’12”

O kulcie Matki Bożej w starożytnym Egipcie

Data emisji: 15.08.2010
Czas trwania: 8’26”

Historia mnichów z Asuanu

Data emisji: 26.09.2010
Czas trwania: 8’54”

O przemianach świata chrześcijańskiego u schyłku starożytności

Data emisji: 09.01.2011
Czas trwania: 7’47”

O krótkiej historii podziałów w świecie chrześcijańskim

Data emisji: 16.01.2011
Czas trwania: 8’14”

O trudnych czasach dla Egiptu na przełomie VI VI wieku

Data emisji: 23.01.2011
Czas trwania: 9’09”

O Egipcie i cesarstwie pod panowaniem Justyniana

Data emisji: 06.02.2011
Czas trwania: 7’55”

Najpierw przyszli Persowie

Data emisji: 13.02.2011
Czas trwania: 9’35”

A potem pojawili się Arabowie

Data emisji: 20.02.2011
Czas trwania: 10’54”