Audycje tematyczne:

Piotr Skarga – kaznodzieja niepoprawny politycznie
We współpracy z prof. Dariuszem Kuźminą oraz ks. Aleksandrem Jacyniakiem, SJ

p>Część 1

Polska XVI w.

Część 2

Studia na Akademii Krakowskiej

Część 3

Nowicjat zakonny w Rzymie

Część 4

Żywoty świętych

Część 5

Działalność charytatywna

Część 6

Kazania sejmowe [1]

Część 7

Kazania sejmowe [2]

Część 8

Piotr Skarga w literaturze i kulturze polskiej