Ks. prof. Marek Starowieyski

Cz. 1
Kościół przedsoborowy

Kościół przedsoborowy. Historia zwołania pierwszego soboru powszechnego w Nicei w 325 r. Cesarz Konstantyn Wielki. Synody kościelne w końcu III w.

Data emisji: 1992.04.23
Czas trwania: 5’44”

Cz. 2
Sobór nicejski I (325)

Spór ariański (arianizm) przyczyną zwołania I soboru powszechnego w Nicei. Początek soboru powszechnego w Nicei (25.05.325). Tekst Wyznania wiary. Postanowienia soboru nicejskiego. Dogmat Trójcy Świętej.

Data emisji: 1992.04.30
Czas trwania: 7’39”

Cz. 3
Sobór konstantynopolitański I (381)

Problem teologiczny herezji pneumatomachów przyczyną zwołania soboru w Konstantypolu. Postanowienia soboru w Konstantynopolu.
Zmiany w tekście Wyznania wiary. Dogmat Ducha Świętego. Grzegorz z Nazjanzu o Duchu Świętym.

Data emisji: 1992.05.07
Czas trwania: 6’57”

Cz. 4
Sobór efeski (431)

Bóstwo i człowieczeństwo Chrystusa tematem soboru efeskiego. Chrystologia Szkoły antiocheńskiej. Chrystologia Szkoły aleksandryjskiej. Spory szkół teologicznych dotyczące osoby Chrystusa i Maryi. Kontrowersyjna nauka Nestoriusza. Sobór efeski początkiem rozwoju mariologii. Cesarz Teodozjusz II. Nestoriusz.

Data emisji: 1992.05.12
Czas trwania: 8’11”

Cz. 5
Sobór konstantynopolitański II (553)

Doktryny kościoła monofizyckiego. Spór monofizytów z ortodoksami. Trzy Dzieła źródłem sporu dogmatycznego na soborze konstantynopolitańskim II. Konflikt cesarza Justyniana I z papieżem Wigiliuszem. Teodor z Mopsuestii. Teodoret z Cyru. Ibas z Edessy. Twórcy Trzech Dzieł. Justynian I Wielki (cesarz). Wigiliusz (papież). Teodor z Mopsuestii.

Data emisji: 1992.05.21
Czas trwania: 8’38”

Cz. 6
Sobór konstantynopolitański III (680-681)

Sobór zwołał Konstantyn IV. Spór wokół monoteletyzmu przyczyną zwołania soboru konstantynopolitańskiego III. Ustalenia soboru o naturze Jezusa – boskiej i ludzkiej. znaczenie synodu rzymskiego z 680 r.

Data emisji: 1992.05.28
Czas trwania: 9’02”

Cz. 7
Sobór nicejski II (787)

Geneza soboru nicejskiego II. Wzrastający kult obrazów – ikonoklastyzm – przyczyną zwołania soboru nicejskiego II.
Postanowienia końcowe soboru: 23 kanony dyscyplinarne dotyczące tworzenia ikon.

Data emisji: 1992.06.11
Czas trwania: 8’42”

Cz. 8
Sobór konstantynopolitański IV (869-870)

Geneza soboru. Ekumeniczny charakter soboru konstantynopolitańskiego IV. Spór Focjusza I i Ignacego I tematem zwołania soboru. Focjusz I Wielki.

Data emisji: 1992.06.18
Czas trwania: 7’21”

Cz. 9
Perspektywa soborów niepodzielonego kościoła

Sobory dziedzictwem kościoła niepodzielonego. Powszechny charakter soborów. Kanony soborów odzwierciedleniem kształtowania się pentarchii czyli pięciu patriarchów: rzymskiego, konstantynopolitańskiego, aleksandryjskiego, antiocheńskiego i jerozolimskiego. Ośrodki religijne na Wschodzie i Zachodzie. Rola papieży na soborach. Focjusz. Ignacy I.

Data emisji: 1992.06.25
Czas trwania: 7’56”