Ks. Aleksander Posacki, jezuita. Teolog i filozof. Wykładał na Wydziale Filozoficznym Akademii „Ignatianum” w Krakowie i na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Jest autorem wielu książek poświęconych teologii duchowości.

Audycje tematyczne:

Rozeznawanie niechrześcijańskich postaw

Odc. 1

[Zjawisko sekt i nowych ruchów religijnych i filozoficznych]
Data emisji: 1992.03.04
Czas trwania: 4’16”

Odc. 2

[Pozytywne i negatywne aspekty filozofii sekt dla chrześcijaństwa]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 5’19”

Odc. 3

[Legalizm i jego wpływ na kształtowanie postaw religijnych]
Data emisji: 1993
Czas trwania: 5’40”

Odc. 4

[Gnostyczny paradygmat a chrześcijańska koncepcja zbawienia]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 5’31”

Odc. 5

[Neognoza zagrożeniem dla chrześcijaństwa]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 4’33”

Odc. 6

[Stosunek chrześcijaństwa do koncepcji zbawienia w innych religiach i wyznaniach]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 5’15”

Odc. 7

[Autentyczność inicjacji chrześcijańskiej]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 4’46”

Odc. 8

[Inwersja inicjacji chrześcijańskiej i Boga]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 6’49”

Odc. 9

[Deformacja obrazu Jezusa Chrystusa przez członków sekt i religii niechrześcijańskich]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 4’09”

Odc. 10

[Zjawisko współczesnego synkretyzmu religijnego próbą stworzenia jednej uniwersalnej religii]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 6’16”

Odc. 11

[Filozofia duchowa New Age]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 5’27”

Odc. 12

[Grzech bałwochwalstwa (idolatrii)]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 6’56”

Odc. 13

[Istota postawy idolatrii]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 7’54”

Odc. 14

[Grzech pierworodny]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 7’41”

Odc. 15

[Historia bałwochwalstwa według Starego Testamentu]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 7’34”

Odc. 16

[Przenikanie okultyzm i ezoteryzm do współczesnych nauk]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 7’35”

Odc. 17

[Postawy magiczne]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 7’38”

Odc. 18

[Friedrich Heiler o radykalnych różnicach w postawach religijnych i magicznych]
Data emisji: 1992
Czas trwania: 7’16”

Odc. 19

[Odmienność rytuałów w postawach magicznych i religijnych]
Data emisji: 1992.02.12
Czas trwania: 7’47”

Odc. 20

[Postawy religijne i postawy magiczne w Ewangelii]
Data emisji: 1992.12.16
Czas trwania: 7’18”

Odc. 21

[Śmierci Boga według Friedricha Nietzschego]
Data emisji: 1992.12.23
Czas trwania: 8’02”

Odc. 22

[Psychologiczno-religijne teorie Carla Gustava Junga]
Data emisji: 1992.12.30
Czas trwania: 8’32”

Odc. 23

[Leszek Kołakowski o byciu chrześcijaninem]
Data emisji: 1993.01.06
Czas trwania: 8’19”

Odc. 24

[Romano Guardini, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Nietzsche, Carl Gustav Jung]
Data emisji: 1993.01.13
Czas trwania: 7’21”

Odc. 25

[Ideologia pogańskiego panteizmu]
Data emisji: 1993.01.20
Czas trwania: 6’31”

Odc. 26

[Św. Paweł o cielesności i naturze człowieka]
Data emisji: 1993.01.27
Czas trwania: 6’49”

Odc. 27

[Rodzaje grzechów przeciwko ciału człowieka]
Data emisji: 1993.02.03
Czas trwania: 6’31”

Odc. 28

[Rozwiązłość i rozpusta według słów Św. Pawła]
Data emisji: 1993.02.10
Czas trwania: 6’16”

Odc. 29

[Joga, szamanizm, tantryzm, reinkarnacja, nirwana]
Data emisji: 1993.02.17
Czas trwania: 6’47”

Odc. 30

[Jan Paweł II o grzechu w encyklice Dominum et Vivificantem]
Data emisji: 1993.02.24
Czas trwania: 6’01”

Odc. 31

[Mircea Eliade –  rumuński historyk religii]
Data emisji: 1993.03.03
Czas trwania: 7’21”

Odc. 32

[O. Josef Sudbrack o zagrożeniu jakie niesie przenikanie wschodnich religii do chrześcijaństwa]
Data emisji: 1993.03.10
Czas trwania: 7’27”

Odc. 33

[Jezuita Hugo Karl Erich Rahner o duchowości Towarzystwa Jezusowego]
Data emisji: 1993.03.17
Czas trwania: 8’00”

Odc. 34

[Aspekty psychologiczne i filozoficzne modlitwy]
Data emisji: 1993.03.24
Czas trwania: 7’04”

Odc. 35

[Podobieństwa w strukturze pomiędzy modlitwą a medytacją]
Data emisji: 1993.03.31
Czas trwania: 6’35”

Odc. 36

[Relacja pomiędzy medytacja a objawieniu chrześcijańskim]
Data emisji: 1993.04.07
Czas trwania: 7’34”

Odc. 37

[Wschodnie techniki medytacji a próba ich teologicznego zneutralizowania]
Data emisji: 1993.04.14
Czas trwania: 7’25”

Odc. 38

[Thomas Jurgens o medytacji buddyjskie zen]
Data emisji: 1993.04.28
Czas trwania: 7’16”

Odc. 39

[Medytacja w medycynie i psychologii]
Data emisji: 1993.05.05
Czas trwania: 6’53”

Odc. 40

[Chrześcijańskie znaczenie ciała i duszy]
Data emisji: 1993.05.12
Czas trwania: 7’25”

Odc. 41

[Obrzędy i zachowania inicjacyjne medytacji transcendentalnej]
Data emisji: 1993.05.19
Czas trwania: 7’17”

Odc. 42

[Negatywne zjawiska medytacji transcendentalnej]
Data emisji: 1993.05.26
Czas trwania: 7’04”

Odc. 43

[Cechy narcystyczne członków ruchów i sekt o proweniencji orientalnej]
Data emisji: 1993.06.09
Czas trwania: 6’57”

Odc. 44

[Joga a grzech idolatrii; Mircea Eliade o joginie i postawach magicznych]
Data emisji: 1993.06.23
Czas trwania: 6’30”

Odc. 45

[Niechrześcijańskie pojęcie znaczenia  Boga, grzechu i cierpienia]
Data emisji: 1993.06.02
Czas trwania: 6’35”

Odc. 46

[Pojęcie magii i pojęcie mistyki niechrześcijańskiej]
Data emisji: 1993.06.30
Czas trwania: 6’49”

Odc. 47

[Negacja faktu stworzenia istotą filozoficznych założeń jogi]
Data emisji: 1993.07.07
Czas trwania: 5’43”

Odc. 48

[Chrześcijańskie uczucia i pragnienia]
Data emisji: 1993.07.14
Czas trwania: 6’45”

Odc. 49

[Śmierć w filozofii greckiej i jodze]
Data emisji: 1993.07.21
Czas trwania: 6’05”

Odc. 50

[Chrześcijański stosunek do śmierci]
Data emisji: 1993.08.04
Czas trwania: 5’52”

Odc. 51

[Kult ciała]
Data emisji: 1993
Czas trwania: 5’44”

Odc. 52

[Stosunek duszy do ciała]
Data emisji: 1993
Czas trwania: 5’37”

Odc. 53

[Biblijna koncepcja zmartwychwstania wobec wyobrażeń nieśmiertelności w innych religiach]
Data emisji: 1993
Czas trwania: 5’57”