Wojciech Żmudziński,  SJ – publicysta, redaktor, autor książek. Ukończył filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (obecnie Akademia Ignatianum), teologię oraz teologię biblijną na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i zarządzanie na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Współpracuje z portalem Deon.pl oraz Aleteia.pl


Audycje tematyczne:

Kobiety w starym testamencie

Oblicza ludzkiej solidarności : Wspólnota Emmanuel