S. Bogumiła Baran ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Siostry nazaretanki przybyły do Nowogródka w 1929 roku na zaproszenie bpa Zygmunta Łozińskiego. Siostry tworzyły dwunastoosobową wspólnotę, która zajmowała się wychowaniem i nauczaniem dzieci. W czasie okupacji 1 sierpnia 1943 Siostry dobrowolnie oddały życie za uwięzionych przez Gestapo zakładników. Beatyfikacja odbyła się w Rzymie 5 marca 2000 r.

Audycje tematyczne:

Ofiara przyjęta : opowieść o życiu i męczeństwie sióstr z Nowogródka

[Wprowadzenie]

Data emisji: 1993.01.22
Czas trwania: 7’39”

[Początki działalności sióstr nazaretanek w Nowogródku]

Data emisji: 1993
Czas trwania: 7’54”

[Edukacyjna działalność sióstr nazaretanek w Nowogródku]

Wspomnienia wychowanków szkoły prowadzonej przez nazaretanki w Nowogródku.
Data emisji: 1993
Czas trwania: 9’42”

[Życie w czasie II wojny światowej w Nowogródku]

Wspomnienia wychowanka szkoły sióstr nazaretanek.
Data emisji: 1993
Czas trwania: 9’46”

[Masowe aresztowania Polaków w Nowogródku w nocy 17/18 lipca 1943]

Data emisji: 1993
Czas trwania: 10’18”

[Siostry nazaretanki oddają się w ręce gestapo 31 lipca 1943]

Data emisji: 1993
Czas trwania: 6’29”

[Męczeńska śmierć sióstr nazaretanek z Nowogródka 1 sierpnia 1943]

Data emisji: 1993
Czas trwania: 12’10”

[Ekshumacja sióstr nazaretanek z Nowogródka]

Data emisji: 1993
Czas trwania: 10’22”

[Proces kanonizacyjny sióstr nazaretanek z Nowogródka]
Data emisji: 1993
Czas trwania: 12’49”