O.  Tomasz Dostatni, dominikanin. Publicysta, duszpasterz inteligencji, rekolekcjonista. Jest autorem kilkudziesięciu programów telewizyjnych z cyklu Rozmowy w drodze oraz książek i artykułów w prasie świeckiej i katolickiej.


O.  Tomasz Dostatni, dominikanin. Publicysta, duszpasterz inteligencji, rekolekcjonista. Jest autorem kilkudziesięciu programów telewizyjnych z cyklu Rozmowy w drodze oraz książek i artykułów w prasie świeckiej i katolickiej.

Audycje tematyczne:

Tajemnica młodości

[Medytacja o nadziei]

Czesław Miłosz o nadziei. Biblijny Abraham ojcem wiary i nadziei. Jan Paweł II o nadziei.
Data emisji: 1993.01.22
Czas trwania: 4’02”

[Młodość jako bogactwo]

Jan Paweł II o młodości. Koncepcja przyjaźni według Piera Gieorgia Frassatiego.
Data emisji: 1993
Czas trwania: 5’23”

[Wiara]

Wiara oddziedziczona a wiara ożywiona. Rodzaje wiary według prozaika Andrzeja Kijowskiego. Roman Brandstaetter o budowaniu życiu w oparciu o wiarę.
Data emisji: 1993
Czas trwania: 4’11”

[Modlitwa]

Znaczenie i rola modlitwy w życiu chrześcijańskim.
Data emisji: 1993
Czas trwania: 5’04”

[Wola]

Silna wola – wybór, który decyduje o przyszłości.
Data emisji: 1993
Czas trwania: 7’22”

[Młodość jako służba]

Młodość jako etap w życiu człowieka. Poszukiwanie sensu życia.
Data emisji: 1993
Czas trwania: 5’39”