Audycje tematyczne:

Poezje Karola Wojtyły

Opracowanie całości: Anna Wójcicka. Nagranie, muzyka i montaż: Marek Wilczyński. Recytacja wierszy: Danuta Michałowska.

Pieśń o Bogu ukrytym (1944)
Pieśń o słońcu niewyczerpanym (1944)
Pieśń o blasku wody (1950)
Wędrówka do miejsc świętych (1965)