Zbigniew Wejcman – działacz społeczny, autor i współautor ponad 30 książek, wykładał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Collegium Civitas.

Audycje tematyczne:

Nauka społeczna Kościoła w 100 lat od „Rerum Novarum”

Część 1

[Druga encyklika społeczna Jana Pawła II „Sollicitudo rei socialis”]
Data emisji: 1992.02.13
Czas trwania: 4’49”

Część 2

[Trzecia encyklika społeczna Jana Pawła II „Centesimus annus”]
Data emisji: 1992.02.20
Czas trwania: 5’46”

Część 3

[Społeczna nauka Kościoła]
Data emisji: 1992.02.27
Czas trwania: 5’25”