Audycje tematyczne:

Wspólne dziedzictwo : dialog chrześcijańsko-żydowski
Cykl pogadanek wygłoszony w Radiu Watykańskim ukazał się drukiem w Krakowie (1994). 

Część 1

Tradycja świąt żydowskich.
Data emisji: 1992.06.01
Czas trwania: 6’55”

Część 2

Tradycja i zwyczaje Szabatu.
Data emisji: 1992.03.05
Czas trwania: 8’03”

Część 3

Analogie świąt żydowskich do tradycji chrześcijańskich.
Data emisji: 1992.08.03
Czas trwania: 16’25”

Część 4

Tradycje, zwyczaje i obchody święta Sukkot .
Data emisji: 1992.09.07
Czas trwania: 5’26”

Część 5

Tradycja święta  Simchat Tora
Data emisji: 1992.10.05
Czas trwania: 8’11”

Część 6

Teksty modlitewne wyrazem stosunków chrześcijańsko-żydowskich.
Data emisji: 1992.11.02
Czas trwania: 9’18”

Część 7

Nauczanie kościoła na temat judaizmu.
Data emisji: 1992.12.07
Czas trwania: 16’56”

Część 8

Historia stosunków katolicko-żydowskich w Rzymie.
Data emisji: 1993.01.04
Czas trwania: 6’38”

Część 9

Historia wspólnoty żydowskiej XV-XX w.
Data emisji: 1994
Czas trwania: 6’21”

Część 10

Wspólnota żydowska w Rzymie czasie II wojny światowej. Ślady architektury i historii żydowskiej w Rzymie.
Data emisji: 1994
Czas trwania: 7’21”

Część 11

Deklaracja „Nostra aetate”  [1].
Data emisji: 1994
Czas trwania: 5’08”

Część 12

Deklaracja „Nostra aetate”  [2].
Data emisji: 1994
Czas trwania: 6’24 ”

Część 13

Część 13

Deklaracja „Nostra aetate”  [3].
Data emisji: 1994.03.07
Czas trwania: 6’10”

Część 14

Polski rynek wydawniczy poświęcony judaizmowi.
Data emisji: 1994.05.30
Czas trwania: 10’50”

Część 15

Kościół wobec problemu antysemityzmu.
Data emisji: 1994.09.05
Czas trwania: 9’32”

Część 16

Podobieństwa i różnice pomiędzy religią chrześcijańską a judaizmem.
Data emisji: 1994.10.03
Czas trwania: 7’32”

Część 17

II sobór watykański początkiem dialog międzywyznaniowego.
Data emisji: 1994.11.07
Czas trwania: 7’49”

Część 18

Jan Paweł II o znaczeniu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
Data emisji: 1995.01.02
Czas trwania: 9’06 ”