Ks. prof. Marek Starowieyski studiował na Uniwersytecie Warszawskim i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora (praca z mariologii bizantyjskiej). Po skończonych studiach pracował w Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Po powrocie do kraju zajął się pracą dydaktyczną i naukową i zaczął budowanie biblioteki patrystycznej przy Seminarium Duchownym w Warszawie. Habilitował się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie w 1985, później był profesorem w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Wykładał w Papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie oraz w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie. Jest autorem wielu książek poświęconych wczesnemu chrześcijaństwu i Ojcom Kościoła.

Audycje tematyczne:

Historia chrześcijaństwa w Turcji

Legendarny Świat Apokryfów

Przedchalcedońskie Kościoły Wschodu

Sobory Kościoła niepodzielonego

Zwierzęta w Biblii