Akta Jana Miecznikowskiego

Akta Ks. Prałata Jerzego Bekiera

Akta Tadeusza i Wojciecha Dąbrowskich

Archiwum Ojców Franciszkanów w Martin Coronado. Archiwalia

Archiwum Ojców Franciszkanów w Martin Coronado. Schematu układu

Archiwum Ojców Franciszkanów w Martin Coronado. Inwentarz

Archiwum Ojców Franciszkanów w Martin Coronado. Katalogi Bibliotek

Duchowieństwo Polskie w Argentynie

Generał Jerzy Aleksander Zawisza

Polacy w Ameryce Łacińskiej

Polacy w Argentynie

Polska Misja Katolicka

Polski Ośrodek Katolicki w Martin Coronado

Polskie Ośrodki w Argentynie