Po II wojnie światowej największą rolę w życiu emigracji polskiej w Europie odgrywała społeczność polska w Wielkiej Brytanii. Prowadziła ona ożywioną aktywność na wielu polach, nie tylko politycznych. Aktywności tej towarzyszyły różnorodne formy organizacyjne.  Założonych zostało kilkaset organizacji polskich integrujących imigrantów. Instytucją już nie istniejącą, która odegrała jednak bardzo dużą rolę w życiu Polonii było Polskie Biuro Badań Politycznych (Polish Research Centre), znane później jako Polski Ośrodek Naukowy. W 1945 r. powstał Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego, który przejął archiwum po działającym na emigracji rządzie RP i  zabezpieczył zasoby archiwalno-muzealne Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Instytut Józefa Piłsudskiego rozpoczął działalność w 1947 r. Prowadzi badania historyczne związane z najnowszymi dziejami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Józefa Piłsudskiego. Od 1972 r. Instytut ma swoją siedzibę w gmachu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (Polish Social and Cultural Association), czyli tzw. POSK. prowadzi działalność we własnym budynku otwartym w 1974 r. Jest on siedzibą wielu polskich instytucji, w tym Biblioteki Polskiej w Londynie, jednej z największych bibliotek polskich poza granicami Kraju.

O Bibliotece Polskiej pisze Jadwiga Szmidt w książce Biblioteki polskie we współczesnym Londynie, Warszawa : Wydaw. SBP, 1998.