Skansen-muzeum polskiej emigracji w Brazylii w parku im. Jana Pawła II w Kurytybie

Stolicą brazylijskiej Polonii jest Kurytyba, stolica i największe miasto stanu Paraná. Pierwsze polskie rodziny osiedliły się w pobliżu Kurytyby w 1871. W roku 1914 miasto było już otoczone pierścieiem polskich kolonii. W 1972 roku liczbę osób polskiego pochodzenia zamieszkujących w Kurytybie szacowano na 35 tysięcy. Biorąc pod uwagę dynamikę demograficzną w chwili obecnej może być takich osób ok. 90 tysięcy. Pierwsza organizacja polska w Kurytybie, a tym samym w Brazylii została założona w roku 1890. Było to “Towarzystwo Tadeusza Kościuszki”.

Najważniejsze spośród obecnie działających organizacji polonijnych w Kurytybie to Towarzystwo im. Tadeusza Kościuszki oraz Towarzystwo Polskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1989 r. powstała w Kurytybie “Federacja Stowarzyszeń Polonijnych w Brazylii” („Polbras”). Federacja postawiła sobie za cel wspieranie organizacji polonijnych. Od 1993 r. „Braspol” wydaje dwumiesięcznik “Kurier”, w języku polskim i portugalskim (w ostatnich latach czasopismo ukazuje się nieregularnie). W roku 1991 r. został założony “Instytut Brazylijski Kultury Polonijnej”. Celem Instytutu jest przede wszystkim promowanie polskiej kultury, tradycji. Miasto gościło dwukrotnie Kongresy Polonii Ameryki Łacińskiej (Kongres 1996 i Kongres 2000)

Pomnik Jana Pawła II w Kurytybie

W Kurytybie jest okazały park polski Papieża Jana Pawła II, można też znaleźć wiele ulic, których patronami są zasłużone osoby polskiego pochodzenia. W mieście ma swoją siedzibę Konsulat Generalny RP., jak również Polska Misja Katolicka. W Kurytybie prowadzona była bogata polonijna działalność wydawnicza. Przez ostatnie 150 lat polskiej obecności w tym mieście wydawanych było ponad sto różnych periodyków. W chwili obecnej jedynym czasopismem polonijnym (wydawanym w języku portugalskim w Brazylii, a wychodzącym w Kurytybie) jest: Polonicus. Revista de reflexão Brasil-Polônia.

 

 
 


Polonijna Biblioteka Cyfrowa udostępnia szereg tytułów prasy polonijnej wydawanej w Brazylii:


Bibliografia

 • Barański S.:  Z naszego życia w Paranie, Kurytyba 1923;
 • Ciuruś E.: Polacy w Brazylii, Lublin 1977;
 • Kłobukowski S.: Wycieczka do Parany : Dziennik podróży, Lwów 1909;
 • Kołodziej B.: Towarzystwo Chrystusowe w Ameryce Południowej 1958-1988, Kurytyba 1988;
 • Kula M.: Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej: zbiór studiów, Wrocław 1983;
 • Kula M.: O Brazylii – ale też trochę o Polsce, Warszawa 1992;
 • Kula M.: Polonia brazylijska, Warszawa 1981;
 • Lewandowski Z.: Wychodztwo polski i Stan Parana w Brazylii, [w:] “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 1902 T. 24 s. 5-23;
 • Łopato S., Szczerbiński M.: Działalność duszpasterska, naukowa i społeczna księdza doktora Zdzisława Malczewskiego Schr, “Przegląd Polsko-Polonijny” 2012, nr 4, z. 1., s. 15-28;
 • Malczewski Z.: Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro, Lublin 1995;
 • Malczewski Z., Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta
  (2007-2010), Warszawa 2010;
 • Malczewski Z.: Polskie ślady w Brazylii = Marcas da presença polonesa no Brasil, Warszawa 2008;
 • Malczewski Z.: Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej, Warszawa 2000.
 • Malczewski Z.: Ślady polskie w Brazylii, Warszawa 2008;
 • Malczewski Z.: W trosce nie tylko o rodaków : Misjonarze polscy w Brazylii, Kurytyba 2001;
 • Lepecki M.: Parana i Polacy, Warszawa 1962;
 • Obecność polska w Brazylii : materiały z Sympozjum Brazylia – Polska, Kurytyba 1988;
 • Orzeł-Dereń K.: Śladami polskich kolonistów w Brazylii: historia osadnictwa na terenach Santana, Kraków 2013.