Skansen-muzeum polskiej emigracji w Brazylii w parku im. Jana Pawła II w Kurytybie

Stolicą brazylijskiej Polonii jest Kurytyba, stolica i największe miasto stanu Paraná. Pierwsze polskie rodziny osiedliły się w pobliżu Kurytyby w 1871. W roku 1914 miasto było już otoczone pierścieiem polskich kolonii. W 1972 roku liczbę osób polskiego pochodzenia zamieszkujących w Kurytybie szacowano na 35 tysięcy. Biorąc pod uwagę dynamikę demograficzną w chwili obecnej może być takich osób ok. 90 tysięcy. Pierwsza organizacja polska w Kurytybie, a tym samym w Brazylii została założona w roku 1890. Było to “Towarzystwo Tadeusza Kościuszki”.

Najważniejsze spośród obecnie działających organizacji polonijnych w Kurytybie to Towarzystwo im. Tadeusza Kościuszki oraz Towarzystwo Polskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1989 r. powstała w Kurytybie “Federacja Stowarzyszeń Polonijnych w Brazylii” („Polbras”). Federacja postawiła sobie za cel wspieranie organizacji polonijnych. Od 1993 r. „Braspol” wydaje dwumiesięcznik “Kurier”, w języku polskim i portugalskim (w ostatnich latach czasopismo ukazuje się nieregularnie). W roku 1991 r. został założony “Instytut Brazylijski Kultury Polonijnej”. Celem Instytutu jest przede wszystkim promowanie polskiej kultury, tradycji. Miasto gościło dwukrotnie Kongresy Polonii Ameryki Łacińskiej (Kongres 1996 i Kongres 2000)

Pomnik Jana Pawła II w Kurytybie

W Kurytybie jest okazały park polski Papieża Jana Pawła II, można też znaleźć wiele ulic, których patronami są zasłużone osoby polskiego pochodzenia. W mieście ma swoją siedzibę Konsulat Generalny RP., jak również Polska Misja Katolicka. W Kurytybie prowadzona była bogata polonijna działalność wydawnicza. Przez ostatnie 150 lat polskiej obecności w tym mieście wydawanych było ponad sto różnych periodyków. W chwili obecnej jedynym czasopismem polonijnym (wydawanym w języku portugalskim w Brazylii, a wychodzącym w Kurytybie) jest: Polonicus. Revista de reflexão Brasil-Polônia.

 

 
 


Polonijna Biblioteka Cyfrowa udostępnia szereg tytułów prasy polonijnej wydawanej w Brazylii: