Pomnik poświęcony Ernestowi Malinowskiemu
Pomnik poświęcony Ernestowi Malinowskiemu zaprojektował polski rzeźbiarz Gustawa Zemła. Został on wykonany w Polsce i po przewiezieniu do Peru postawiony na trasie zaprojektowanej przez niego linii kolejowej,  na przełęczy Ticlio (4818 m n.p.m.).

Pierwszym Polakiem w Peru był jezuita Stanisław Artel (1663-1717), który w końcu XVII wieku działał w Wicekrólestwie Peru. Jezuickie misje prowadziły ożywioną działalność organizacyjną i gospodarczą, a ich znaczenie dla rozwoju kolonii znaczenie wykraczało poza wymiar religijny.

Po uzyskaniu niepodległości rząd Peru poszukiwał w Europie specjalistów z różnych dziedzin. W Peru podjęło prace wielu polskich inżynierów, m. in. Ernest Malinowski, Edward Habich, Franciszek Ksawery Wakulski, Władysław Folkierski, Władysław Kluger , Aleksander Miecznikowski, Bolesław Majerski, Aleksander Babiński i Tadeusz Stryjeński.

W Peru pracowali również nie tylko specjaliści sprowadzeni przez rząd peruwiański, ale również przyrodnicy polscy jak Konstanty Jelski, Jan Sztolcman i Jan Kalinowski. Na początku XX wieku przybyła do Peru kolejna fala polskich specjalistów, m. in. Marian Karol Tarnawiecki, Ryszard Jaxa Małachowski, Bruno Paprocki, Witold Szyszło, Jan Rostworowski, Feliks Woytkowski, Gerard Unger, Zdzisław Szymoński,Piotr Ostrowski i Aleksander Ławiński.

 

Polonijna Biblioteka Cyfrowa zamieszcza album poświęcony budowie Centralnej Kolei Transandyjskiej

Ferrocarril Central del Perú, czyli Centralna Kolej Transandyjska została zaprojektowana przez Ernesta Malinowskiego, który rozpoczął pracę nad jej budową w latach 1872-1876. Budowę kolei ukończono w 1908 r. i do dzisiaj jest to druga pod względem wysokości najwyżej położona linia kolejowa na świecie. Prowadzi ona od portu Callao w Limie przez przełęcz Ticlio leżącą na wysokości 4818 m n.p.m. do Huancayoi i ma 346 km długości. Centralna Kolej Transandyjska jest słynna z malowniczych widoków, które roztaczają się z okien pociągu.


Polonijna Biblioteka Cyfrowa udostępnia następujące tytuły prasy polonijnej wydawanej w Peru:

“Boletin Informativo” z lat 1984-2006.

 

 

 

 
 

“Gazetka Dom Polski” z lat 2006-2014.

 

 

 

 
 


Bibliografia

  • Bartkowiak D.: Ernest Malinowski, konstruktor kolei transandyjskiej, Poznań 1996;
  • Cartas mortuorias : 20 salesianos polacos que han trabajado en el Perú,  Lima, Congregación Salesiana del Perú;
  • Konopek J., Ratke-Jeżewska A.: Peru w XIX i XX wieku w opisach polskich podróżników, emigrantów i urzędników, Bydgoszcz 2013;
  • Mazurek J.: Piórem i czynem : Kazimierz Warchałowski (1872-1943) : pionier osadnictwa polskiego w Brazylii i Peru, Warszawa 2013;
  • Oxiński T.: Peru, Warszawa-Poznań 1932;
  • Polsko-Amerykański Syndykat Kolonizacyjny : Gospodarcze i kolonizacyjne stosunki Peru ze specjalnym uwzględnieniem terenów koncesyjnych Polsko-Amerykańskiego Syndykatu Kolonizacyjnego we Lwowie, Lwów 1930.