Adam Broż, historyk sztuki i dziennikarz, autor przewodników turystycznych poświęconych Rzymowi.

 

 

 

 

 

Audycje tematyczne:

Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście

Muzea Watykańskie : Sala Sobieskiego

Data emisji: 01.08.2006
Czas trwania: 2’56”

 

Obraz Matejki

Data emisji: 02.08.2006
Czas trwania: 2’00”

 

Kaplica Sykstusa V w bazylice Santa Maria Maggiore

Data emisji: 03.08.2006
Czas trwania: 3’13”

 

Pomnik Marii Klementyny Sobieskiej w Bazylice św. Piotra

Data emisji: 04.08.2006
Czas trwania: 2’20”

 

Św. Jozafat Kuncewicz, Bazylika Św. Piotra

Data emisji: 05.08.2006
Czas trwania: 2’14”

 

Nagrobek kardynała Stanisława Hozjusza w kościele Santa Maria in Trastevere

Data emisji: 06.08.2006
Czas trwania: 2’17”

 

Nagrobek kardynała Włodzimierza Czackiego w kościele Santa Pudenziana

Data emisji: 07.08.2006
Czas trwania: 2’16”

 

Drzwi w bazylice Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Data emisji: 08.08.2006
Czas trwania: 2’18”

 

Nagrobek Wasa De Wasanhoff w kościele Santissime Stimmate di San Francesco

Data emisji: 09.08.2006
Czas trwania: 2’17”

 

Nagrobek Gisleniego w kościele Santa Maria del Popolo

Data emisji: 10.08.2006
Czas trwania: 2’02”

 

Święty Jacek i błogosławiony Czesław Odrowążowie w kościele św. Sabiny na Aventynie

Data emisji: 10.08.2006
Czas trwania: 2’28”

 

Kościół Quo Vadis na Via Appia Antica

Czas trwania: 2’06”

 

Kościół i hospicjum Świętego Stanisława w Rzymie

Czas trwania: 2’35”

 

Kościół Polski w Rzymie

Czas trwania: 2’05”

 

Kościół św. Andrzeja na Kwirynale jako centrum kultu św. Stanisława Kostki

Czas trwania: 2’21”

 

Św. Stanisław Kostka – grób i pozostałości w nowicjacie

Czas trwania: 2’21”

 

Kaplica polska w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra

Czas trwania: 2’08”

 

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Czas trwania: 2’18”

 

Płyta Jerzego Radziwiłła w kościelu Il Gesù

Czas trwania: 2’18”

 

Cmentarz polski w Rzymie w Prima Porta

Czas trwania: 2’14”

 

Groby członków rodziny Siemiradzkich

Czas trwania: 2’03”