Rafał Zarzeczny SJ

Niechaj Kusz wyciągnie swe ręce do Boga

Data emisji: 13.01.2013
Czas trwania: 7’51”

Homer i inni

Data emisji: 20.01.2013
Czas trwania: 7’36”

O Etiopii w dziejach Herodota

Data emisji: 03.02.2013
Czas trwania: 7’56”

Periplus, o Etiopii w literaturze starożytnych żeglarzy

Data emisji: 10.02.2013
Czas trwania: 7’40”

Heliodor. O Etiopskich wyprawach miłosnych

Data emisji: 17.02.2013
Czas trwania: 7’53”

Frumencjusz i Edezjusz

Data emisji: 24.02.2013
Czas trwania: 7’48”