Rafał Zarzeczny, SJ wykłada teologię dogmatyczną, patrologię oraz historię kościoła etiopskiego w Papieskim Instytucie Studiów Wschodnich w Rzymie. Zajmuje się patrologią, a więc Ojcami Kościoła, ich dziejami i literacką spuścizną oraz piśmiennictwem wczesnego chrześcijaństwa. Tłumaczy teksty starochrześcijańskiej literatury greckiej, łacińskiej, a także etiopskiej, koptyjskiej i syryjskiej. Prowadzi swoją stronę internetową, na której zamieszcza bibliografię patrystyczną.

Audycje tematyczne:

Etiopia

Etiopia w świecie starożytnym

O chrześcijaństwie w Egipcie