Ks. Wojciech Żmudziński, SJ

Kobiety w starym testamencie

Sara

Debora

Rut

Anna

Abigail

Judyta

Estera