Ks. prof. Marek Starowieyski

Cz. 1
Ojczyzna kultury greckiej

Data emisji: 14.11.2006
Czas trwania: 5’59”

Cz. 2
Turcja św. Pawła

Data emisji: 17.11.2006
Czas trwania: 5’34”

Cz. 3
Turcja Apostołów

Data emisji: 19.11.2006
Czas trwania: 6’07”

Cz. 4
Turcja pierwszych chrześcijan

Data emisji: 22.11.2006
Czas trwania: 6’22”

Cz. 5
Turcja – ojczyzna pierwszych soborów powszechnych

Data emisji: 24.11.2006
Czas trwania: 6’51”

Cz. 6
Złoty wiek patrystyki

Data emisji: 26.11.2006
Czas trwania: 6’53”

Cz. 7
Azja Mniejsza bizantyjska

Data emisji: 27.11.2006
Czas trwania: 7’28”