O. Andrzej Danilewicz, SVD po studiach filozoficzno-teologicznych i przyjęciu święceń kapłańskich przebywał na Słowacji i w Irlandii. Po powrocie do kraju współpracował z Telewizją Niepokalanów i przygotowywał cykliczne audycje dla Radia Watykańskiego. Obecnie jest sekretarzem ds. misji i rzecznikiem polskiej prowincji werbistów.

     
     

Audycje tematyczne:

Aż po krańce świata

Kino – wehikuł ludzkich tęsknot

Z muzycznego skarbca kościoła