„Kumpel dla Polonii” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2021 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

E-magazyn dla dzieci polonijnych z całego świata. Koordynator projektu: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina. Redaktor naczelna: Agnieszka Wyganowska. Wydawca: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.

„Kumpel dla Polonii” to bezpłatny e-magazyn dla dzieci polonijnych w wieku 6−10 lat. Jest nie tylko „kumplem” dzieci, ale i pomaga im pokochać język polski, odkryć polską przyrodę, poznać polską kulturę i historię. To miejsce inspiracji, źródło ciekawych materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane przez rodziców dzieci polonijnych oraz przez nauczycieli, bibliotekarzy w trakcie zajęć w szkołach polonijnych lub w innych instytucjach polonijnych.

FB: @KumpelDlaPolonii

Instagram: @kumpeldlapolonii

Tytuł jest udostępniany bezpłatnie w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej:


Kumpel dla Polonii 2021 wyd. 4

Kumpel dla Polonii 2021 wyd. 3

Kumpel dla Polonii 2021 wyd. 2

Kumpel dla Polonii 2021 wyd. 1

Kumpel dla Polonii 2020 wyd. 5

Kumpel dla Polonii 2020 wyd. 4

Kumpel dla Polonii 2020 wyd. 3

Kumpel dla Polonii 2020 wyd. 2

Kumpel dla Polonii 2020 wyd. 1