Ks.  prof. Piotr Lenartowicz  (19342012 polski filozof przyrodylekarz.  Był profesorem na Wydziale Filozoficznym krakowskiej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”.Uczestniczył w Seminariach Interdyscyplinarnych „Nauka-Religia-Dzieje” w Castel Gandolfo za pontyfikatu Jana Pawła II.

Audycje tematyczne:

Ocalić człowieka : Kościół wobec aborcji

[Aborcja odc. 1]

Filozofia aborcji.
Data emisji: 1992
Czas trwania: 4’56”

[Aborcja odc. 2]

Medyczne znaczenie terminu aborcja. Niemedyczne znaczenia terminu aborcja.
Data emisji: 1992
Czas trwania: 4’47”

[Aborcja odc. 3]

Rodzaj informacji zakodowanych w DNA.
Data emisji: 1992
Czas trwania: 5’06”

[Aborcja odc. 4]

Wpływ aborcji na zdrowie kobiet.
Data emisji: 1992
Czas trwania: 4’53”

[Ateizm]

Papież Pius XII o przyczynach ateizmu. Religie świata przeciw tolerancji aborcji.
Data emisji: 1992.03.11
Czas trwania: 5’07”

[Ideologia]

Aborcja jako forma rozwiązywania problemów społecznych.
Data emisji: 1992.04.15
Czas trwania: 4’40”

[Medycyna]

Medyczne znaczenie terminu aborcji.
Data emisji: 1992
Czas trwania: 4’45”

[Prawo]

Regulacje prawne dotyczące aborcji.

Data emisji: 1992
Czas trwania: 4’52”

[Antykoncepcja odc. 1]

Kościół wobec antykoncepcji.

Data emisji: 1992.04.01
Czas trwania: 5’13”

[Antykoncepcja odc. 2]

Wpływ ideologii na antykoncepcję .

Data emisji: 1992.04.08
Czas trwania: 5’35”