Józef Dużyk (1928-2000) – bibliotekarz Działu Zbiorów Specjalnych  Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i stacji naukowej PAN w Rzymie. Autor Wędrówek włoskich (1985) i przewodnika W świątyniach Rzymu (1996).


Audycje tematyczne:

Wędrówki Śródziemnomorskie – śladami Polaków w Italii

1

[Rzymska wigilia Adama Mickiewicza]
Związki i ślady Adama Mickiewicza z Rzymem. Listy Adama Mickiewicza do Franciszka Malewskiego o wrażeniach z podróży do Rzymu. Relacja Antoniego Edwarda Odyńca z podróży do Rzymu wraz  z Adamem Mickiewiczem. Opis rzymskiej wigilii Adama Mickiewicza z 1829 r. według listów Antoniego Edwarda Odyńca. Pasterka w Bazylice Matki Bożej Większej (Basilica Papale di Santa Maria Maggiore) na wzgórzu Eskwilin w Rzymie w 1829 r. według listów Antoniego Edwarda Odyńca. Architektura i zabytki Bazyliki Matki Bożej Większej na wzgórzu Eskwilin w Rzymie.
Data emisji: 1993.01.21
Czas trwania: 7’45”

2

[Fascynacje włoskie Romana Brandstaettera cz. 1]
Związki Romana Brandstaettera z Włochami. Wspomnienia zawarte w listach Romana Brandstaettera z pobytu w Rzymie. Inne kwiatki św. Franciszka z Asyżu Romana Brandstaettera wyrazem fascynacji Asyżem i św. Franciszkiem.
Data emisji: 1993.02.11
Czas trwania: 7’32”

3

[Fascynacje włoskie Romana Brandstaettera cz. 2]
Wspomnienia zawarte w listach Romana Brandstaettera z pobytu w Asyżu. Krajobrazy włoskie Romana Brandstaettera wyrazem miłości do Włoch. Utwory poetyckie Romana Brandstaettera obrazem sztuki i architektury włoskiej.
Data emisji: 1993.02.18
Czas trwania: 7’09”

4

[Fascynacje włoskie Romana Brandstaettera cz. 3]
Poemat prozą Kroniki Asyżu Romana Brandstaettera wyrazem fascynacji Asyżem, wyspą Capri i św. Franciszkiem. Utwory poetyckie Romana Brandstaettera poświęcone wyspie Capri: Zielnik kapryjski, Oda kapryjska, Monte Regina, Faraglioni
Data emisji: 1993.02.25
Czas trwania: 7’37”

5

[Władysław Semkowicz historyk polski w Rzymie cz. 1]
Otwarcie Archiwum Watykańskiego przez papieża Leona XIII w 1881 r. dla świata nauki. Polska wyprawa naukowa historyków z Krakowa w 1886  pod nazwą Ekspedycja Rzymska. Teki Rzymskie w zbiorach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie wynikiem kilku ekspedycji  polskich historyków w Rzymie. Stanisław Smolka – polski historyk, współtwórca i przedstawiciel krakowskiej szkoły historycznej. Władysław Aleksander Semkowicz – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności, poszukiwacz i wydawca źródeł, badacz dziejów polskiego średniowiecza.
Data emisji: 1993.03.04
Czas trwania: 5’44”

6

[Władysław Semkowicz historyk polski w Rzymie cz. 2]
Władysław Semkowicz w Rzymie w czasie ekspedycji naukowej w 1902. Rzym oczami Władysława Semkowicza.
Data emisji: 1993.03.11
Czas trwania: 6’16”

7

[Władysław Semkowicz historyk polski w Rzymie cz. 3]
Kościoły rzymskie oraz sztuka sakralna oczami Władysława Semkowicza. Audiencja u papieża Leona XIII w lutym 1903.
Data emisji: 1993.03.25
Czas trwania: 6’46”

8

[U św. Stanisława Kostki na Kwirynale cz. 1]
Historia i architektura Kościoła św. Andrzeja na Kwirynale (Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale). Uroczystość w Kościele św. Andrzeja na Kwirynale w dniu 13.11.1962 r., ogłaszająca św. Stanisława Kostkę patronem Polski. Kult i relikwie św. Stanisława Kostki. Antoni Edward Odyniec o celi i śmierci św. Stanisława Kostki.
Data emisji: 1993.04.01
Czas trwania: 8’17”

9

[U św. Stanisława Kostki na Kwirynale cz. 2]
Historia Państwa Watykańskiego i sytuacja papiestwa w XIX w. „Czas Krakowski” o działaniach polskich dotyczących obrony celi św. Stanisława Kostki w Rzymie.
Data emisji: 1993.04.08
Czas trwania: 6’31”

10

[U św. Stanisława Kostki na Kwirynale cz. 3]
„Czas Krakowski” o działaniach polskich dotyczących obrony celi św. Stanisława Kostki w Rzymie. Starania Polaków o uratowanie celi i kaplicy św. Stanisława Kostki. Architektura kaplicy św. Stanisława Kostki (stan na rok 1993).
Data emisji: 1993.04.15
Czas trwania: 7’21”

11

[Kościół i hospicjum polskie św. Stanisława w Rzymie w rękach rosyjskich cz. 1]
Historia ufundowania Kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie przez kardynała Stanisława Hozjusza. Polski Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie po powstaniu listopadowym w rękach Rosjan
Data emisji: 1993.04.22
Czas trwania: 6’19”

12

[Historycy polscy w Rzymie cz. 1]
Badania naukowe historyków polskich we Włoszech. Praca Aleksandra Przezdzieckiego Wiadomość bibliograficzna o rękopisach zawierających w sobie rzeczy polski przejrzanych po niektórych bibliotekach i archiwach zagranicznych w latach 1846-1849. Otwarcie Archiwum Watykańskiego przez papieża Leona XIII w 1881 r. dla świata nauki. Badania polskich historyków prowadzone w Archiwum Watykańskim w końcu XIX w. Aleksander Przezdziecki – czołowy mediewista warszawski okresu międzypowstaniowego – odbywał liczne podróże poszukując w archiwach i bibliotekach Niemiec, Francji, Szwajcarii i Włoch w poszukiwaniu materiałów źródłowych do dziejów polskich.
Data emisji: 1993.05.06
Czas trwania: 7’01”

13

[Historycy polscy w Rzymie cz. 2]
Badania naukowe historyków polskich we Włoszech. Pierwsza ekspedycja naukowa z 1886 r. utworzona w celu gromadzenia i badania źródeł do historii Polski w archiwach rzymskich. Badania polskich historyków prowadzone w Archiwum Watykańskim w końcu XIX w.
Data emisji: 1993.05.13
Czas trwania: 6’42”

14

[Historycy polscy w Rzymie cz. 3]
Audiencja polskich historyków u papieża Leona XIII według słów Stanisława Smolki. Znaczenie ekspedycji rzymskich dla nauki polskiej. Historia utworzenia w 1926 r. Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności.
Data emisji: 1993.05.20
Czas trwania: 6’54”

15

 [Kościół i hospicjum polskie św. Stanisława w Rzymie w rękach rosyjskich cz. 2]
Historia polskiego Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie oraz hospicjum po I wojnie światowej.
Data emisji: 1993.10.21
Czas trwania: 5’12”

16

[Kościół i hospicjum polskie św. Stanisława w Rzymie w rękach rosyjskich cz. 3]
istoria polskiego Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie oraz hospicjum w okresie międzywojennym. Siedziba Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w murach hospicjum w latach 1926-1939.
Data emisji: 1993.10.28
Czas trwania: 6’37”

17

[Fascynacje włoskie Henryka Siemiradzkiego cz. 1]
Historia polskiego Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie oraz hospicjum w okresie międzywojennym. Siedziba Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w murach hospicjum w latach 1926-1939.
Data emisji: 1993.11.04
Czas trwania: 4’58”

18

[Fascynacje włoskie Henryka Siemiradzkiego cz. 2]
Życie Henryka Siemiradzkiego we Włoszech. Dziedzictwo malarskie Henryka Siemiradzkiego. Henryk Siemiradzki w listach o audiencji u papieża Piusa IX. Obrazy Henryka Siemiradzkiego oraz przewodnictwo w Rzymie inspiracją wielu scen w Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Willa Siemiradzkiego przy via Gaeta jednym z „salonów Europy” w końcu XIX w.
Data emisji: 1993.11.18
Czas trwania: 5’54”

19

[Franciszkańskie misterium nocy wigilijnej]
Misterium nocy wigilijnej w Greccio 1223 r. urządzone przez św. Franciszka z Asyżu. Historia tradycji szopki wigilijnej, stajenki, jasełek i innych scen przedstawiających narodziny Jezusa Chrystusa.
Data emisji: 1993.12.23
Czas trwania: 7’32”

20

[Biografia i pisarstwo Zofii Starowieyskiej-Morstinowej cz. 1]
Twórczość Zofii Starowieyskiej-Morstinowej: publicystyka, esej, tłumaczenia, wiersze. Artystyczna wędrówka po Włoszech i autoterapia po dramacie II wojny światowej.
Data emisji: 1993.12.30
Czas trwania: 6’01”

21

[Biografia i pisarstwo Zofii Starowieyskiej-Morstinowej cz. 2]
Twórczość Zofii Starowieyskiej-Morstinowej. O Dziełach sztuki włoskiej.
Data emisji: 1994.01.13
Czas trwania: 6’11”

22

[Maria Kuncewiczowa i Włochy cz. 1]
Fascynacje Marii Kuncewiczowej krajobrazami Włoch.  O Jerzym Kuncewiczu – polskim literacie, prawniku, polityku i działaczu społecznym.
Data emisji: 1994.01.20
Czas trwania: 5’20”

23

[Maria Kuncewiczowa i Włochy cz. 2]
Maria Kuncewiczowa i jej fascynacje włoską wyspą Capri. Fragment szkicu Literatura na Capri.
Data emisji: 1994.01.27
Czas trwania: 7’00”

24

[Maria Kuncewiczowa i Włochy cz. 3]
Życie Marii Kuncewiczowej w Rzymie.
Data emisji: 1994.02.03
Czas trwania: 6’42”

25

[Maria Kuncewiczowa i Włochy cz. 4]
Maria Kuncewiczowa i jej fascynacje Rzymem.
Data emisji: 1994.02.10
Czas trwania: 6’21”

26

[Maria Kuncewiczowa i Włochy cz. 5]
Maria Kuncewiczowa i jej fascynacje Rzymem. Przeźrocza: notatki włoskie Marii Kuncewiczowej wyrazem fascynacji Włochami. Początek pontyfikatu Jana Pawła II w Przeźroczach Marii Kuncewiczowej.
Data emisji: 1994.02.17
Czas trwania: 7’45”

27

[Maria Kuncewiczowa i Włochy cz. 5]
Maria Kuncewiczowa i jej fascynacje Rzymem. Przeźrocza: notatki włoskie Marii Kuncewiczowej wyrazem fascynacji Włochami. Początek pontyfikatu Jana Pawła II w Przeźroczach Marii Kuncewiczowej.
Data emisji: 1994.02.17
Czas trwania: 8’18”

28

[Karol Badura – Artysta śląski w Rzymie cz. 1]
Biografia malarza śląskiego Karola Badury. Gustaw Morcinek w życiu Karola Badury. Życie i twórczość artystyczna Karola Badury we Włoszech.
Data emisji: 1994.02.24
Czas trwania: 6’41”

29

[Karol Badura – Artysta śląski w Rzymie cz. 2]
Udział Karola Badury w II wojnie światowej: wcielenie do 2 Korpusu gen. Władysława Andersa oraz udział w bitwie pod Monte Casino. Życie i działalność Karola Badury po II wojnie światowej. Listy z mojego Rzymu Gustawa Morcinka ilustrowane przez Karola Badurę. Fragmenty korespondencji Gustawa Morcinka do Karola Badury.
Data emisji: 1994.03.03
Czas trwania: 7’27”

30

[Karol Badura – Artysta śląski w Rzymie cz. 3]
Życie i działalność Karola Badury w Rzymie od 1953 r. do śmierci w 1983. Miejsce twórczości Karola Badury w artystycznym świecie rzymskim. Utwory poetyckie Karola Badury.
Data emisji: 1994.03.10
Czas trwania: 7’13”

31

[Stefan Mrożewski, ilustrator Boskiej komedii cz. 1]
Życie i artystyczny warsztat Stefana Mrożewskiego. Stefan Mrożewski wśród najwybitniejszych rysowników Europy. Drzeworyty Stefana Mrożewskiego do utworów znanych pisarzy i poetów (m.in. Adama Mickiewicza, Ewy Szelburg-Zarembiny).
Data emisji: 1994.03.17
Czas trwania: 6’21”

32

 [Stefan Mrożewski, ilustrator Boskiej komedii cz. 2]
Znaczenie Boskiej komedii Dantego w kulturze i literaturze świata. Podróż śladami Dantego oraz efekt podróży czyli cykl stu drzeworytów Stefana Mrożewskiego do Boskiej komedii. Charakterystyka drzeworytów Stefana Mrożewskiego obrazujących sceny z Boskiej komedii Dantego.
Data emisji: 1994.03.24
Czas trwania: 7’36”

33

 [Stefan Mrożewski, ilustrator Boskiej komedii cz. 3]
Działalność artystyczna Stefana Mrożewskiego w czasie II wojny światowej. Drzeworyty wojenne Stefana Mrożewskiego. Dzieje rycin drzeworytniczych Stefana Mrożewskiego do Boskiej komedii Dantego. Wizerunek Dante Alighieri autorstwa Stefana Mrożewskiego.
Data emisji: 1994.04.07
Czas trwania: 7’54”

34

 [Jan Bielatowicz – pisarz i żołnierz na włoskich szlakach cz. 1]
Życie i działalność Jana Bielatowicza w czasie II wojny światowej. Udział Brygady Karpackiej w walkach w Afryce w czasie II wojny światowej. Czynny udział Jana Bielatowicza w wojnie z Niemcami. Działalność literacka Jana Bielatowicza w czasie II wojny światowej. Stefan Bielatowicz o bitwie pod Monte Cassino w książce Laur Kapitolu i wianek ruty: na polach bitew Drugiego Korpusu.
Data emisji: 1994.04.21
Czas trwania: 9’12”

35

 [Jan Bielatowicz – pisarz i żołnierz na włoskich szlakach cz. 2]
Działalność artystyczna Jana Bielatowicza po II wojnie światowej w Rzymie. Passeggiata: szkice włoskie Jana Bielatowicza wyrazem fascynacji krajobrazami i kulturą włoską. Fragmenty literackich utworów Jana Bielatowicza.
Data emisji: 1994.05.05
Czas trwania: 9’07”

36

 [Jan Bielatowicz – pisarz i żołnierz na włoskich szlakach cz. 3]
Fragmenty literackich utworów Jana Bielatowicza dotyczące krajobrazów Włoch. Neapol i region neapolitański oczami Jana Bielatowicza. Fascynacja Jana Bielatowicza pieśniami i obrzędami ludowymi na wyspie Capri.
Data emisji: 1994.05.05
Czas trwania: 10’33”

37

 [Jan Bielatowicz – pisarz i żołnierz na włoskich szlakach cz. 4]
Jan Bielatowicz o św. Benedykcie i opactwie na Monte Cassino. Włoska wędrówka Jana Bielatowicza śladami 2 Korpusu Polskiego Władysława Andersa.
Data emisji: 1994.05.26
Czas trwania: 10’27”

38

 [Jan Bielatowicz – pisarz i żołnierz na włoskich szlakach cz. 5]
Polskie życie artystyczne i literackie w Rzymie. Polscy pisarze w Rzymie.
Data emisji: 1994.06.09
Czas trwania: 7’06”

39

 [Lucjan Rydel we Włoszech cz. 1]
Malowniczy obraz włoskich krajobrazów w Podróżach do Włoch Józefa Kremera. Fragmenty listów Lucjana Rydla do Józefa Mehoffera dotyczące fascynacji sztuką i literaturą Włoch oraz przygotowań do podróży do Włoch.
Data emisji: 1994.06.16
Czas trwania: 7’13”

40

 [Lucjan Rydel we Włoszech cz. 2]
Informacje o podróży Lucjana Rydla do Włoch zawarte w listach ojca Lucjana Andrzeja Rydla do syna (listy syna do ojca zaginęły). Fascynacje Lucjana Rydla miastami i sztuką Włoch.
Data emisji: 1994.06.23
Czas trwania: 7’22”

41

 [Lucjan Rydel we Włoszech cz. 3]
Fascynacja Lucjan Rydla Boską komedią Dantego. Wędrówka śladami Dantego w Rawennie. Rawenna, jej zabytki i architektura w opisie Lucjana Rydla. Toskania oczami Lucjana Rydla.
Data emisji: 1994.06.23
Czas trwania: 7’48”

42

 [Lucjan Rydel we Włoszech cz. 4]
Malowniczy obraz Umbrii oczami Lucjana Rydla. Architektura i zabytki Asyżu w opisie Lucjana Rydla. Architektura i sztuka Bazyliki Świętego Franciszka w Asyżu w opisach Lucjana Rydla.
Data emisji: 1994.07.07
Czas trwania: 7’29”

43

 [Rzym Gustawa Morcinka cz. 1]
Gustaw Morcinek i jego odrodzenie twórcze w Rzymie. Fragmenty Listów spod morwy Gustawa Morcinka dotyczące dylematów istnienia Boga w czasach obozów hitlerowskich II wojny światowej. Fragmenty Listów z mojego Rzymu Gustawa Morcinka dotyczące różnych aspektów życia autora.
Data emisji: 1994.08.11
Czas trwania: 7’30”

44

[Rzym Gustawa Morcinka cz. 2]
Fragmenty Listów z mojego Rzymu Gustawa Morcinka dotyczące Wiecznego Miasta i jego zabytków i architektury. Rzymskie kościoły w opisach Gustawa Morcinka.
Data emisji: 1994.08.18
Czas trwania: 7’22”

45

[Rzym Gustawa Morcinka cz. 3]
Fragmenty Listów Gustawa Morcinka dotyczące rzeźby Michała Anioła Pietà. Twórczość Gustawa Morcinka nawiązująca do tragicznych losów Polaków w obozach koncentracyjnych.
Data emisji: 1994.08.25
Czas trwania: 7’30”

46

[Rzym Gustawa Morcinka cz. 4]
Obrazy Michelangelo Merisi da Caravaggio fascynacją Gustawa Morcinka. Listy z mojego Rzymu Gustawa Morcinka wieloaspektowym spojrzeniem na sztukę i życie w Rzymie.
Data emisji: 1994.09.01
Czas trwania: 8’04 ”

47

[Rzym Jana Parandowskiego cz. 1]
Prace Jana Parandowskiego nad książką o Rzymie. Dzieje rękopisu książki o Rzymie Jana Parandowskiego w czasie II wojny światowej.
Data emisji: 1994.07.14
Czas trwania: 7’05”

48

[Rzym Jana Parandowskiego cz. 2]
Mój Rzym Jana Parandowskiego próbą odtworzenia myśli zawartych w zaginionym w czasie II wojny światowej rękopisie. Fragmenty Mojego Rzymu Jana Parandowskiego.
Data emisji: 1994.07.21
Czas trwania: 6’53”

49

[Rzym Jana Parandowskiego cz. 3]
Opis Wiecznego Miasta w Moim Rzymie Jana Parandowskiego. Opis Wiecznego Miasta w Moim Rzymie Jana Parandowskiego.
Data emisji: 1994.07.28
Czas trwania: 6’59”

50

[Rzym Jana Parandowskiego cz. 4]
Dzieła literackie Jana Parandowskiego opisujące piękno Wiecznego Miasta (Petrarka, album Rzym). Fragment Akacji Jana Parandowskiego o pobycie autora i jego matki w Rzymie.
Data emisji: 1994.08.04
Czas trwania: 7’34”

51

[Kapłan sybirak cz. 1]
Biografia ks. Wincentego Smoczyńskiego. Życie duchowe ks. Wincentego Smoczyńskiego. Internowanie i zesłanie ks. Wincentego Smoczyńskiego. Jasełka na Syberii ks. Wincentego Smoczyńskiego zapiskami o życiu na zesłaniu. Pielgrzymki Polaków do Rzymu organizowane przez ks. Wincentego Smoczyńskiego.
Data emisji: 1994.09.08
Czas trwania: 8’00”

52

[Kapłan sybirak cz. 2]
Rzymskie fascynacja ks. Wincentego Smoczyńskiego. Pielgrzymka Polaków do Rzymu z okazji jubileuszu kapłaństwa papieża Leona XIII w 1888 r.
Data emisji: 1994.09.15
Czas trwania: 6’20”

53

[Kapłan sybirak cz. 3]
O architekturze i sztuce w Bazylice Św. Antoniego w Padwie.
Data emisji: 1994.09.22
Czas trwania: 8’28”

54

[Kapłan sybirak cz. 4]
Audiencja polskiej pielgrzymki u Papieża Leona XIII.
Data emisji: 1994.09.29
Czas trwania: 8’43”

55

[Z polskich dziejów rzymskiej kawiarni cz. 1]
Caffè Greco miejscem spotkań artystycznej elity z całej XIX w. Europy. Historia Caffè Greco w Rzymie. Polskie ślady w Caffè Greco w Rzymie.
Data emisji: 1994.10.06
Czas trwania: 6’44”

56

[Z polskich dziejów rzymskiej kawiarni cz. 2]
Caffè Greco miejscem spotkań artystycznej elity z całej XIX w. Europy. Historia Caffè Greco w Rzymie. Polskie ślady w Caffè Greco w Rzymie.
Data emisji: 1994.10.06
Czas trwania: 7’06”

57

[Z polskich dziejów rzymskiej kawiarni cz. 3]
Adam Mickiewicz w rzymskiej Caffè Greco we wspomnieniach Jana Parandowskiego. Antoni Madeyski o pobytach, życiu artystycznym i kulturalnym w rzymskiej Caffè Greco. O Henryku Siemiradzkim, jego pobytach i pracy w rzymskiej Caffè Greco.
Data emisji: 1994.10.10
Czas trwania: 7’24”

58

[Z polskich dziejów rzymskiej kawiarni cz. 4]
Wrażenia Wiktora Czermaka z przyjazdu do Rzymu i pobytu w rzymskiej Caffè Greco w XIX w.
Data emisji: 1994.10.20
Czas trwania: 8’00”

60

[Podróże do Włoch Wincentego Lutosławskiego cz. 1]
Wspomnienia Wincentego Lutosławskiego z podróży do Włoch.
Data emisji: 1994.11.03
Czas trwania: 7’13”

61

[Podróże do Włoch Wincentego Lutosławskiego cz. 2]
Fascynacje Florencją Wincentego Lutosławskiego. Wędrówki po Rzymie Wincentego Lutosławskiego.
Data emisji: 1994.11.10
Czas trwania: 6’59”

62

[Podróże do Włoch Wincentego Lutosławskiego cz. 3]
Podróże włoskie Wincentego Lutosławskiego.
Data emisji: 1994.11.17
Czas trwania: 6’39”

63

[Podróże do Włoch Wincentego Lutosławskiego cz. 4]
Podróże włoskie Wincentego Lutosławskiego.
Data emisji: 1994.11.24
Czas trwania: 8’34”

64

[Polskie Capri cz. 1]
Historia wyspy Capri we Włoszech. Ferdinand Gregorovius o urokach wyspy Capri i Hotelu Pagano. Ślady Polaków na Capri w dokumentach Hotelu Pagano (Józef Kremer, Aleksander Kremer, January i Leokadia Suchodolscy).
Data emisji: 1994.12.29
Czas trwania: 9’22”

65

[Polskie Capri cz. 2]
Juliusz Słowacki na Capri i w Neapolu. Fascynacje Lazurową Grotą i wyspą Capri wyrażone w poemacie Beniowski. Zygmunt Krasiński i jego wrażenia z pobytu na Capri.
Data emisji: 1995.01.05
Czas trwania: 8’12”

66

[Polskie Capri cz. 3]
Adam Asnyk o pobycie na Capri w listach do Elizy Pareńskiej. Fragment szkicu Maurycego Manna Echa włoskie w poezji Adama Asnyka. Spotkanie Władysława Reymonta efektem pobytu w Neapolu. Kazimierz Przerwa-Tetmajer w listach do matki o pobycie na Capri. Wiersze Kazimierza Przerwy-Tetmajera Capri i Na Capri.
Data emisji: 1995.02.09
Czas trwania: 7’47”

67

[Muzeum Quo vadis na Capri cz. 1]
Cykl obrazów Jana Styki do Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Prywatne Muzeum Quo vadis założone przez Jana Stykę na wyspie Capri. Popularność Quo vadis Henryka Sienkiewicza we Włoszech w końcu XIX w.
Data emisji: 1995.02.16
Czas trwania: 7’09”

68

[Muzeum Quo vadis na Capri cz. 2]
Julian Krzyżanowski o ilustracjach Jana Styki do powieści Quo vadis Henryka Sieniewicza. Wspomnienia artysty Jana Styki ze spotkań z Henrykiem Sienkiewiczem. Fascynacje wyspą Capri Jana Styki wyrażone w listach do przyjaciół.
Data emisji: 1995.02.23
Czas trwania: 8’39”

69

[Muzeum Quo vadis na Capri cz. 3]
Prywatne Muzeum Quo vadis założone przez Jana Stykę na wyspie Capri. Wystrój wnętrza i rodzaje zbiorów w prywatnym Muzeum Quo vadis.
Data emisji: 1995.03.02
Czas trwania: 7’08”

70

[Historyk i miłośnik kultury włoskiej cz. 1]
Znaczenie Wiecznego Miasta Rzym w historii i kulturze świata. Kazimierz Chłędowski – popularyzator kultury włoskiej. Fascynacje włoskie Kazimierza Chłędowskiego.
Data emisji: 1995.04.27
Czas trwania: 6’25”

71

[Historyk i miłośnik kultury włoskiej cz. 2]
Obraz wyspy Capri w zapiskach Kazimierza Chłędowskiego.
Data emisji: 1995.05.04
Czas trwania: 6’51”

72

[Historyk i miłośnik kultury włoskiej cz. 3]
Kazimierz Chłędowski o Neapolu.
Data emisji: 1995.05.11
Czas trwania: 7’03”

73

[Historyk i miłośnik kultury włoskiej cz. 4]
Twórczość Kazimierza Chłędowskiego poświęcona kulturze i historii Włoch. Fragmenty Sieny Kazimierza Chłędowskiego.
Data emisji: 1995.05.18
Czas trwania: 4’21”

74

[Stanisław Wyspiański w Wenecji cz. 1]
Podróż do Włoch Stanisława Wyspiańskiego. Malownicza i barwna Wenecja przedstawiona przez Stanisława Wyspiańskiego w listach do Stanisława Lacka.
Data emisji: 1995.07.06
Czas trwania: 6’01”

75

[Stanisław Wyspiański w Wenecji cz. 2]
Wędrówki Stanisława Wyspiańskiego po Wenecji. Korespondencja Stanisława Wyspiańskiego do Tadeusza Stryjeńskiego o pobycie w Wenecji.
Data emisji: 1995.07.13
Czas trwania: 7’21”

76

[Stanisław Wyspiański w Wenecji cz. 3]
Opis architektury i sztuki sakralnej w listach Stanisława Wyspiańskiego.
Data emisji: 1995.07.20
Czas trwania: 5’50”

77

[Stanisław Wyspiański w Wenecji cz. 4]
Opis codziennego życia w Wenecji.
Data emisji: 1995.07.27
Czas trwania: 6’18”

78

[Podróż do Włoch Józefa Kremera cz. 1]
Biografia Józefa Kremera. Pięć tomów Podróży do Włoch Józefa Kremera wynikiem miłości i fascynacji Włochami.
Data emisji: 1995.05.25
Czas trwania: 6’59”

79

[Podróż do Włoch Józefa Kremera cz. 2]
Wenecja w opisach Józefa Kremera.
Data emisji: 1995.06.01
Czas trwania: 6’00 ”

80

[Podróż do Włoch Józefa Kremera cz. 4]
Architektura Werony i domu szekspirowskiej Julii.
Data emisji: 1995.06.15
Czas trwania: 9’40”

81

[Podróż do Włoch Józefa Kremera cz. 5]
Dzieje i sztuka miast włoskich – Mediolanu, Pawi, Genui, Florencji – w dziele Józefa Kremera Podróż do Włoch.
Data emisji: 1995.06.22
Czas trwania: 7’46”

82

[Podróż do Włoch Józefa Kremera cz. 6]
Znaczenie literackie, artystyczne i poznawcze dzieła Józefa Kremera Podróż do Włoch.
Data emisji: 1995.06.29
Czas trwania: 6’39”

83

[Włochy Stefana Żeromskiego cz. 1]
Dwie podróże Stefana Żeromskiego do Włoch.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 5’58”

84

[Włochy Stefana Żeromskiego cz. 2]
Fascynacja Rzymem i Capri Stefana Żeromskiego w zapiskach i impresjach.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 6’52”

85

[Włochy Stefana Żeromskiego cz. 3]
Wędrówki Stefana Żeromskiego po Rzymie.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 7’09”

86

[Włochy Stefana Żeromskiego cz. 4]
Historia Włoch, postacie włoskie i bohaterowie włoscy oraz miejsca w twórczości Stefana Żeromskiego.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 7’32”

87

[Kazimierz Morawski, miłośnik Rzymu cz. 4]
Naukowe podróże do Włoch Kazimierza Morawskiego. Rzymska podróż Kazimierza Morawskiego.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 7’17”

88

[Kazimierz Morawski, miłośnik Rzymu cz. 5]
Neapol, Capri i Pompeje oczami Kazimierza Morawskiego. Wspomnienie Kazimierza Morawskiego dotyczące audiencji u papieża Piusa IX.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 7’17”

89

[Impresje włoskie księdza Nikodema Ludomira Cieszyńskiego cz. 1]
Podróże włoskie księdza Nikodema Ludomira Cieszyńskiego w okresie międzywojennym.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 4’39”

90

[Impresje włoskie księdza Nikodema Ludomira Cieszyńskiego cz. 2]
Wspomnienie księdza Nikodema Ludomira Cieszyńskiego z audiencji u papieża Piusa XI.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 6’22”

91

[Impresje włoskie księdza Nikodema Ludomira Cieszyńskiego cz. 3]
Wspomnienie księdza Nikodema Ludomira Cieszyńskiego z drugiej audiencji u papieża Piusa XI w Castel Gandolfo. Castel Gandolfo i Gwardia Szwajcarska w zapiskach Nikodema Ludomira Cieszyńskiego. Historia miasta papieskiego Castel Gandolfo.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 7’52”

92

[Wrażenia z podróży do Włoch w zapiskach N. Paciorkowskiej]
Wrażenia z podróży do Włoch w zapiskach N. Paciorkowskiej. Audiencja u papieża Piusa XI.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 7’41”

93

[Teofil Lenartowicz we Florencji cz. 1]
Włoskie wiersze wyrazem tęsknoty za ojczyzną. Polityczna emigracja Teofila Lenartowicza do Włoch. Powstanie Akademii Adama Mickiewicza w Bolonii.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 6’07”

94

[Teofil Lenartowicz we Florencji cz. 2]
Twórczość rzeźbiarska Teofila Lenartowicza. Europejskie uznanie dla twórczości rzeźbiarskiej Teofila Lenartowicza.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 7’21”

95

[Wędrówki włoskie Odyńca z Mickiewiczem cz. 1]
Listy z podróży Antoniego Odyńca kierowane do Juliana Kossaka i Ignacego Chodźki źródłem wiadomości o Adamie Mickiewiczu. Podróż Antoniego Odyńca i Adama Mickiewicza do Włoch. Wędrówki po Mediolanie, Weronie i Padwie Adama Mickiewicza i Antoniego Odyńca w zapiskach Odyńca.
Data emisji: 1995
Czas trwania: 7’25”

96

[Wędrówki włoskie Odyńca z Mickiewiczem cz. 2]
Podróż Antoniego Odyńca i Adama Mickiewicza do Włoch. Wędrówki po Wenecji i jej zabytkach Adama Mickiewicza i Antoniego Odyńca w zapiskach Odyńca.
Data emisji: 1995
Czas trwania: 6’55”

97

[Wędrówki włoskie Odyńca z Mickiewiczem cz. 3]
Ferrara, Florencja w zapiskach z podróży Antoniego Odyńca.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 6’50”

98

[Wędrówki włoskie Odyńca z Mickiewiczem cz. 4]
Wigilia polska Adama Mickiewicza i Antoniego Odyńca w Rzymie.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 6’33”

99

[Sycylia Zygmunta Krasińskiego]
Dziennik Zygmunta Krasińskiego z pobytu na Sycylii, pisany dla Delfiny Potockiej.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 6’18”

100

[Zygmunt Krasiński – piewca Rzymu cz. 1]
Wrażenia i fascynacje Rzymem Zygmunta Krasińskiego zawarte w listach do Stanisława Małachowskiego i Konstantego Gaszyńskiego.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 6’15”

101

[Zygmunt Krasiński – piewca Rzymu cz. 2]
Omówienie pracy Topografia Rzymu w Irydionie.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 4’09”

102

[Zygmunt Krasiński – piewca Rzymu cz. 3]
Spotkanie Adama Mickiewicza z Zygmuntem Krasińskim w Rzymie.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 5’31”

103

[Zygmunt Krasiński – piewca Rzymu cz. 4]
Zygmunt Krasiński o Wielkanocy w Watykanie w liście do Konstantego Gaszyńskiego.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 6’39”

104

[Bronisława Rychter-Janowska we Włoszech cz. 1]
Postać Bronisławy Rychter-Janowskiej – malarki i publicystki polskiej. Opisy podróży włoskich Bronisławy Rychter-Janowskiej.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 5’47”

105

[Bronisława Rychter-Janowska we Włoszech cz. 2]
Rzymskie życie Bronisławy Rychter-Janowskiej.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 5’32”

106

[Bronisława Rychter-Janowska we Włoszech cz. 3]
Wspomnienia Bronisławy Rychter-Janowskiej z wizyty w domu Henryka Siemiradzkiego w Rzymie.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 7’36”

107

[Bronisława Rychter-Janowska we Włoszech cz. 4]
Wspomnienia o codziennym życiu w Rzymie. Muzyka uliczna w Rzymie. Wspomnienia Bronisławy Rychter-Janowskiej o polskiej zakonnicy Matce Kolumbie, założycielce sierocińca dla dzieci w Rzymie.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 6’54”

108

[Bronisława Rychter-Janowska we Włoszech cz. 5]
Wspomnienia Bronisławy Rychter-Janowskiej o polskiej zakonnicy Matce Kolumbie, założycielce klasztorku i sierocińca dla dzieci w Rzymie. Zainteresowania Bronisławy Rychter-Janowskiej kinematografią i reklamą w Rzymie.
Data emisji: 1996
Czas trwania: 5’29”

109

[Bronisława Rychter-Janowska we Włoszech cz. 6]
Podróże po Włoszech Bronisławy Rychter-Janowskiej. Neapol oczami Bronisławy Rychter-Janowskiej. Jej fascynacja architekturą i krajobrazami Palermo.   
Data emisji: 1996
Czas trwania: 7’21”

110

[Bronisława Rychter-Janowska we Włoszech cz. 7]
Wędrówki Bronisławy Rychter-Janowskiej po włoskiej Sycylii.      
Data emisji: 1996
Czas trwania: 8’05”

111

[Bronisława Rychter-Janowska we Włoszech cz. 8]
Listy z Włoch Bronisławy Rychter-Janowskiej źródłem informacji o Północnych Włoszech. Postać księdza arcybiskupa Jana Cieplaka.          
Data emisji: 1996
Czas trwania: 8’45”