Arcybiskup Stanisław Gądecki studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, we Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie oraz na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu, gdzie uzyskał doktorat z teologii biblijnej. Był wykładowcą i prorektorem w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Zwolennik ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, przyczynił się do utworzenia Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, a także zainicjował Dni Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Był członkiem Komitetu Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. W latach 1995–2008 był konsultorem Papieskiej Komisji ds. Religijnych Relacji z Żydami. Jest Metropolitą Poznańskim i Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

 

Audycje tematyczne:

Wspólne dziedzictwo : dialog chrześcijańsko-żydowski

Cz. 1

Niejednolity stosunek środowisk żydowskich do dialogu z chrześcijanami. Organizacje i grupy dialogu na arenie międzynarodowej (Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów, Międzynarodowy Komitet Żydowski ds. Konsultacji Międzyreligijnych, Liga przeciw Zniesławieniom, Amerykański Komitet Żydowski, Amerykański Kongres Żydowski, Światowy Kongres Żydowski). Organizacje narodowe i regionalne ds. dialogu (akademie kościelne z instytutami ds. dialogu, komisje krajowe).

Data emisji: 1995.02.06
Czas trwania: 8’49”

Cz. 2

Działalność polskich instytucji kościelnych na rzecz dialogu z judaizmem. Komisja Episkopatu Polski ds. dialogu z judaizmem.

Data emisji: 1995.03.06
Czas trwania: 6’24”

Cz. 3

Działalność polskich instytucji państwowych na rzecz dialogu z judaizmem (Rada Stosunków Polsko-Żydowskich przy Prezydencie RP, Międzynarodowa Rada Państwowego Muzeum w Oświęcimiu). Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Rola i zadania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Data emisji: 1995.04.03
Czas trwania: 8’35”

Cz. 4

Żydzi i Judaizm w katechezie kościoła katolickiego. Katecheza o dialogu narzędziem wychowania w duchu chrześcijańskim.

Data emisji: 1995.04.17
Czas trwania: 10’53”

Cz. 5

Wychowanie w duchu chrześcijańskim. Reguły zawarte w instrukcji Wskazówki i sugestii w sprawie wprowadzenia w życie soborowej deklaracji „Nostra aetate” nr 4. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień. Katecheza o dialogu narzędziem wychowania w duchu chrześcijańskim. Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie soborowej deklaracji „Nostra aetate” nr 4.

Data emisji: 1995.05.01
Czas trwania: 7’59”

Cz. 6

Wskazówki zawarte w instrukcji Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień. Rola katechezy w wychowaniu w duchu sprawiedliwości społecznej.

Data emisji: 1995.06.05
Czas trwania: 12’26”

Cz. 7

Liturgia chrześcijańska a liturgia żydowska. Modlitwy eucharystyczne inspirowane modlitwami żydowskimi. Podręczniki do katechezy a wymogi katechizacji stawiane w deklaracji Nostra aetate.

Data emisji: 1995.08.07
Czas trwania: 5’15”

Cz. 8

Problemy związane z religijnym dialogiem chrześcijańsko-żydowskim. Polityczny aspekt dialogu katolicko-żydowskiego.

Data emisji: 1995.08.21
Czas trwania: 3’28”