Mieczysław Jurgielewicz witraż „Symbol Polski odrodzonej” 1939
Muzeum Polskie w Ameryce, Chicago