Polscy emigranci w obawie przed władzami pozbywali się polskich gazet, dlatego wiele z nich przepadło. Restrykcje nie objęły bibliotek zakonnych, które zachowały swoje zasoby polonijne. Najbogatszą kolekcję brazylijskich czasopism polonijnych ma Biblioteka Księży Misjonarzy w Kurytybie:

Tygodniki 1892 – 1989

 

Tytuł

Posiadane roczniki

Miejsce wydawania

1.       

Gazeta Polonesa

1941

Kurytyba

2.       

Gazeta Polska w Brazylii

1892-1941

Kurytyba

3.       

Głos Parański

1933

Kurytyba

4.       

Informator

1931

São Paulo

5.       

Kurier Parański

1897-1898

Kurytyba

6.       

Lud

1920-1940; 1947-1999.

Kurytyba

7.       

Naród

1908

Kurytyba

8.       

Niwa

1912-1913

Kurytyba

9.       

Nowiny

1932

São Paulo

10.   

Ogniwo

1913-1914

 Kurytyba

11.   

Pobudka

1914-1918

 Ponta Grossa 

12.   

Polak w Brazylii

1905-1920

Kurytyba

13.   

Polonia

1895-1896

Kurytyba

14.   

Poranek

1895-1896

Kurytyba

15.   

Prawda

1900-1901

Kurytyba

16.   

Prawda Polska w Brazylii

1929-1941

Kurytyba

17.   

Robotnik Parański

1902-1903

Kurytyba

18.   

Siewca

1948-1959

Kurytyba

19.   

Świt

1918-1921

Ponta Grossa

20.   

Świt

1921-1928

Kurytyba

21.   

Tygodnik Polski

1911

Kurytyba

22.   

Tygodnik Związkowy

1916-I917

Guarani das Missões

23.   

Życie

1909

Kurytyba

 

Miesięczniki 1902 – 1970

 

Tytuł

Posiadane roczniki

Miejsce wydawania

1.       

Biuletyn Centralnego Związku Polaków w Brazylii

1932

Kurytyba

2.       

Biuletyn Informacyjny Centralnego Związku Polaków

1938

Kurytyba

3.       

Biuletyn Informacyjny Zw. Zrzeszeń Polskich w Rio Grande do Sul

1938

Porto Alegre

4.       

Boletim Semanalda Camara de Comercio Polono-Brasileira

1932

Kurytyba

5.       

Brasil Polonia

1921-1923; 1931-1937

Rio de Janeiro

6.       

Być Wiernym Rzeczypospolitej

1956-1966

Kurytyba

7.       

Chrystusowiec Wśród Emigrantów

I964

Camaguã

8.       

Człowiek Leśny

I916

Kurytyba

9.       

Djablik

1902

Kurytyba

10.   

Djablik Parański

1929

Kurytyba

11.   

Dzwon Polski

1907-1908

Sao Paulo

12.   

Echo Polskie

1927-1929

Porto Alegre

13.   

Echo da Polonia

1925-1926

Kurytyba

14.   

Emigrant Polski w Paranie

1911

Kurytyba

15.   

Entre os Amigos

1959-1970

Kurytyba

16.   

Fatos e Figuras

1914-1945

Rio de Janeiro

17.   

Gazetka Szkolna w Brazylii

1934

Kurytyba

18.   

Imigrante

1908

Sao Paulo

19.   

J0P0I Informa

1965-1970

Porto Alegre

20.   

Jornal União Juventus

1969-1970

Kurytyba

21.   

Junak

1937 – 1935

Kurytyba

22.   

Kolonista

1909-1910

Ijui

23.   

Kolonista Polski

1914 – 1915

Jui

24.   

Kultura

1933-1938

Kurytyba

25.   

Kurier Polski

1930

Sao Paulo

26.   

Kurier Polski

1948-1950

São Paulo

27.   

Młody Paraneńczyk

1937-1938

Kurytyba

28.   

Naprzód

1905

Rio Grande

29.   

Nasza Szkółka

1924-1935

Kurytyba

30.   

Nasza Praca

1933-1935

Kurytyba

31.   

Nasza Szkoła

1924-1935

Kurytyba

32.   

Nasze Życie

1922-1923

Kurytyba

33.   

Odrodzenie

1930-1935

Porto Alegre

34.   

Ognisko

1952

Kurytyba

35.   

Osa

1921

Kurytyba

36.   

Pensamento da Polonia Catolica

1944-1945

Rio de Janeiro

37.   

Picapau

1937-1938

Kurytyba

38.   

Pobudka

1958

Porto Alegre

39.   

Polonia

1930-1933

Porto Alegre

40.   

Polonia

1918

Rio de Janeiro

41.   

Polonia

1950

Porto Alegre

42.   

Proletariat Polski w Ameryce Południowej

1921

Sao Paulo

43.   

Przegląd Polski

1960-1964

São Paulo

44.   

Przyjaciel Rodziny

1921 – 1935

Kurytyba

45.   

Rolnik

1936-1937

Kurytyba

46.   

Sarmata

1931-1938

Kurytyba

47.   

Siewca

1933-1934

Ponta Grossa

48.   

Skarpa

1966

São Paulo

49.   

Sowizdrzał w Paranie

1919

Kurytyba

50.   

Sportowiec Polski

1922

Kurytyba

51.   

SUPOL Informa

1966

Kurytyba

52.   

Ścierka

1902

Kurytyba

53.   

Świat Parański

1923-1925

Kurytyba

54.   

Trabalho

1921-1922

Cruz Machado

55.   

Wiadomości Polskie w Brazylii

1956

Kurytyba

56.   

Więź Duszpasterska

1968-1970

Camaguã

57.   

Zew Jasnogórski

1964-1970

Kurytyba

58.   

Ziarna i Kłosy

1949-1970

Sao Paulo

59.   

Zorza

1960-1970

Kurytyba

60.   

Związek Polsko Katolicki w São Paulo

1935

 

São Paulo

 

Biuletyny 1939-1959

1.       

Biuletyn Informacyjny Polskiego Czerwonego Krzyza

1947-1948

Kurytyba

2.       

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Polonia

1949-1959

Rio de Janeiro

3.       

Biuletyn Informacyjny Unii Kulturalnej Polaków w Brazylii, Sekcja Parańska

1948-1954

Kurytyba

4.       

Biuletyn Informacyjny Unii Kulturalnej Polaków w Brazylii

1947-1954

Rio de Janeiro

5.       

Biuletyn Wydziału Prasowego Poselstwa w Rio de Janeiro

1940-1944

 

Rio de Janeiro

6.       

Boletim Informativo das Atividades do Comitê Brasileiro do Sodorro às Vitimas de Guerra na Polonia

1939-1945

Rio de Janeiro, Sao Paulo, Kurytyba, Porto Alegre

7.       

Komitet Informacyjny Demokratycznego Komitetu Obywatelskiego

1944-1952

Kurytyba

8.       

Po Przeczytaniu Podaj Dalej

1942-1945

Kurytyba

9.       

Sekcja Prasowa Konsulatu RP w Kurytybie

1940-1942

 

Kurytyba

10.   

Serwis Prasowy Konsulatu RP w Kurytybie

1942-1944

 

Kurytyba

Liczba tytułów

Tygodniki – 23

Miesięczniki – 60

Biuletyny – 10

 

Miejsce wydania

Kurytyba – 57

Sao Paulo – 13

Rio de Janeiro 11

Porto Alegre – 9

Camaguã – 2

Ijui – 2

Ponta Grossa – 3

Cruz Machado –  1