„Gazeta Polska w Brazylii” oraz „Lud”

Rok

Lud

Gazeta Polska w Brazylii

1893

 

Jan Józef Kraszewski, Kordecki

Adolf Dygasiński, Beldonek

1903-1904

Henryk Sienkiewicz, Potop. Powieść z lat danych [sic!]

1905

Walerya Szalay, Królewskie pacholę

1909

Armand Dubarry, Klucze Paryża

1910

S. Bezstronny , Okrucieństwa Moskali

[brak autora] Za orłami Napoleona

Klemens Junosza, Pająki. Obrazek z życia warszawskiego

1911

Zygmunt Krasiński, Władysław Herman i jego dwór

Henryk Sienkiewicz, Wiry

Artur Gruszecki, Szarańcza

1912

[H.G.Wells] , Człowiek Niewidzialny

1913

Jan Józef Kraszewski, Matka królów (Czasy Jagiełłowe)

1914

Homer Green, Brat ociemniały

[brak autora], Groby sybirskie czyli Tajemnice zamku carskiego

1915

[brak autora], Groby sybirskie czyli Tajemnice zamku carskiego

1916

[brak autora], Groby sybirskie czyli Tajemnice zamku carskiego

1917

[brak autora], Groby sybirskie czyli Tajemnice zamku carskiego

1920

Władysław Reymont, Orka

Arthur Schroeder, Orlęta. Z walk lwowskich

Lew Wallace, Ben Hur. Opowiadanie historyczne z czasów Jezusa Chr. [sic!]

[brak autora], Tajemnice dwory carskiego czyli katusze Syberyi 

1921

Władysław Reymont, Za frontem

Aleksander Then, Nowy Zbaraż

[brak autora], Sieroty powieść z niedawnych czasów

[brak autora], Tajemnice dwory carskiego czyli katusze Syberyi 

1922

[brak autora], Sieroty powieść z niedawnych czasów

Izabela Lutosławska, Bolszewicy w polskim dworze

[brak autora] Chełmszczyzna i Podlasie. Wspomnienia z męczeństwa polskich unitów

Jerzy Bornes, W walce o miliony

1923

Adam Napieralski, Hrabia Damian

Jerzy Bornes, W walce o miliony

1924

Adam Napieralski, Hrabia Damian

Jerzy Bornes, W walce o miliony

1925

[brak autora], Pan Twardowski Sławny Mistrz Czarnoksięski

Kasper Pokraka , Sowizdrzał Polski

Karol Miarka, Żywcem Zamurowana

[brak autora], Latarnia czarnoksięska powieść arabska

Jerzy Bornes, W walce o miliony

1926

[brak autora], Wydziedziczona czyli losy pewnej hrabianki

Jerzy Bornes, W walce o miliony

Bolesław Prus, Placówka

1927

[brak autora], Wydziedziczona czyli losy pewnej hrabianki

Jerzy Bornes, W walce o miliony

Jan Korwin, Zemsta

1928

Stanisław Wielogłowski, Komornica, czyli tajemnice życia wiejskiego

Klemens Junosza, Dwaj filozofowie czyli Abram Pinkt i Mateusz Sikora

Jerzy Bornes, W walce o miliony

Zofia Rawicz Trzcińska, Bajka „Król Bałtyku”

Zofia Rawicz Trzcińska, Wiejskie dziewczę , obrazek z kolonii

Robert Montgomery Bird, Duch Puszczy

Karol [sic!] Dickens, Opowieść wigilijna

1929

Maria Dunin Kozicka, Burza od wschodu

[-] Keller, Tragiczny los młodej matki, czyli żywcem pogrzebana

 

1930

[-] Keller, Tragiczny los młodej matki, czyli żywcem pogrzebana

[Mikołaj Breszko-Breszkowski], Cesarskie klejnoty

1931

[-] Keller, Tragiczny los młodej matki, czyli żywcem pogrzebana

[Mikołaj Breszko-Breszkowski], Cesarskie klejnoty

Seweryn Romin, Z walk o niepodległość Polski

[brak autora], Nowocześni Templarjusze [sic!]

1932

[-] Keller, Tragiczny los młodej matki, czyli żywcem pogrzebana

[brak autora], Nowocześni Templarjusze [sic!]

1933

[-] Keller, Tragiczny los młodej matki, czyli żywcem pogrzebana

[brak autora], Nowocześni Templarjusze [sic!]

1934

Zdzisław Szczepkowski, Wrogowie ludu. Powieść na tle prawdziwych wydarzeń

[brak autora], Nowocześni Templarjusze [sic!]

1935

A.Gruszecki, Król a car. Powieść historyczna

[brak autora], Nowocześni Templarjusze [sic!]

1936

A.Gruszecki, Król a car. Powieść historyczna

Franciszek Gryzełko, Weterynarz domowy

Wacław Niezabitowski, Huragan od wschodu

1937

Eligia Wachnowska, Zwycięskim szlakiem (Powieść historyczna na tle 1919 i 1920 roku)

Maria Rodziewiczówna, Pożary i zgliszcza. Powieść na tle powstanie styczniowego.

 

1938

Bolesław Szczepkowski, Niedźwiedź

Helena Zakrzewska, Białe róże

Jan Krawczyk, Zdobywcy

Władysław St. Reymont, Za frontem

1939

Fr. Frawita-Gawroński, Dzieje rodziny Żywotowskich

Henryk Sienkiewicz, Bartek Zwycięzca

[brak autora], Boje o Warszawę

1940

 

[brak autora], Straszna noc

Daniel Defoe, Robinson Cruzoe [sic!]

 

Tadeusz Dołęga Mostowicz, Znachor

Roman Halny, Paderewski

1947

Włodzimierz Radomski, Wrzesień

Kazimierz Wierzyński, Pobojowisko

 

1948

Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy

Antoni Franciszek Ossendowski, W ludzkiej i leśnej kniei

1949

Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy

Władysław Anders, Bez ostatniego rozdziału

Zenon Różański, Czapki zdjąć. Reportaż z kompanii karnej K2 Auschwitz

1950

Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy

Zenon Różański, Czapki zdjąć. Reportaż z kompanii karnej K2 Auschwitz

1951

Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy

1952

Jadwiga Korecka, Ostatni wynalazek. Powieść fantastyczna

Bohdan Pawłowicz, Murmańska Archangielsk. Kartki z pamiętnika

Maria Czeska-Mączyńska, Pięciu chłopaków pana majstra

1953

Maria Czeska-Mączyńska, Pięciu chłopaków pana majstra

Jan Zbrucz, Czy byłem szpiegiem

1954

Jan Zbrucz, Czy byłem szpiegiem

J. Ziółkowska, Fala Bałtyku

Wanda Roycewiczowa, Wyrok puszczy

1955

Maria Winowska, Kto mi łzy powróci

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

1956

Henryk Sienkiewicz, Bartek Zwycięzca

Henryk Sienkiewicz, Janko muzykant

1957

Bolesław Prus, Faraon

Franciszek Werfel, Pieśń o Bernadecie

1958

Franciszek Werfel, Pieśń o Bernadecie

1959

Juliusz Słowacki, Ojciec zadżumionych

Maria Wardasówna, Maryśka ze Śląska

Józef Szpilman, Tajemnica spowiedzi

1960

Janina Urban, Zew krwi

Wacław Gąsiorowski, Kajetan Stuart (ostatnia obrona Częstochowy)

Paweł Nikodem, Odkrycie Parany

1961

Sewer, Matka. Powieść z życia ludu

Teresa D. Habdank, Tułaczka

1962

E[dmund] Amicis, Od Apeninów do Andów

Roman Wachowicz, Szerszenie w raju

1963

Jędrzej Giertych, Przyszłość Polonii amerykańskiej

1964

Roman Wachowicz, Maragatos

1965

J. Ficiński, Latarnia morska

Seweryn A. Hartman, Miasto cieni

1966

Seweryn A. Hartman, Miasto cieni

1967

Jędrzej Giertych, Europa w niewoli

1968

Jędrzej Giertych, Europa w niewoli

1969

Jędrzej Giertych, Europa w niewoli

Mieczysław Czaplic, Opowieści niesamowite

Mieczysław Czaplic, Rękopis z wierzbowej dziupli,

Adolf Dygasiński, Beldonek

1970

Ludwik Gallet, Kapitan Czart. Przygody Cyrana de Bergerac

1971

Ludwik Gallet, Kapitan Czart. Przygody Cyrana de Bergerac

J. Ficiński, Historia de Polonia [po portugalsku]

Jan Wójcik, Sto lat Polonii brazylijskiej

1972

Ludwik Gallet, Kapitan Czart. Przygody Cyrana de Bergerac

1973

Maria Rodziewiczówna, Macierz

1974

Maria Rodziewiczówna, Macierz

1975

Kazimierz Dołęga-Mostowicz, Znachor

1976

Kazimierz Dołęga-Mostowicz, Znachor

1977

Kazimierz Dołęga-Mostowicz, Znachor

Paweł Nikodem, Za wyrojem na wyraj, (Baj baju o Łabaju Kurpiku pierwszym polskoparańskim bartniku)

1978

Kazimierz Dołęga-Mostowicz, Profesor Wilczur

Roman Wachowicz, Jedziemy do Polski

1979

Kazimierz Dołęga-Mostowicz, Profesor Wilczur

Jan Krawczyk, Ostatni transport czyli jak walczyliśmy w Brazylii o Polskę

1980

Kazimierz Dołęga-Mostowicz, Profesor Wilczur

Jan Krawczyk, Ostatni transport czyli jak walczyliśmy w Brazylii o Polskę

1981

Kazimierz Dołęga-Mostowicz, Profesor Wilczur

Jan Krawczyk, Ostatni transport czyli jak walczyliśmy w Brazylii o Polskę

Alina, Czesław Centkiewiczowie, Na białym szlaku. Nowela.

1982

Sława Stępniak, Zielona planeta
Kazimierz Przerwa Tetmajer, Ksiądz Piotr

Bolesław Prus, Grzechy dzieciństwa