Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie

Polacy w Czechach w większości mieszkają na Zaolziu. Działają tam polskie organizacje: Kongres Polaków w Republice Czeskiej oraz Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO), a w Czeskim Cieszynie wychodzi polska gazeta “Głos”. Zaolzie to nazwa zachodniej części Śląska Cieszyńskiego, które w roku 1920 było zamieszkane głównie przez Polaków (123 tysięcy na Zaolziu; 139 tys. w całej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego) z mniejszościami czeską (32 tys.) i niemiecką (22 tys.). Nazwa pochodzi od rzeki Olzy, stanowiącej w okolicach Cieszyna granicę pomiędzy Polską i Czechami. Skomplikowana historia Zaolzia po I i II wojnie światowej znalazła rozwiązanie w roku 1958, gdy rządy PRL i CSRS podpisały porozumienie pozostawiające Zaolzie w granicach Czechosłowacji. Strona czeska zobowiązała się przestrzegać praw polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu (szkoły z polskim językiem nauczania, organizacje polskie, polskie gazety).

 

W roku 2018 wychodzący w Czeskim Cieszynie od roku 1945 “Głos Ludu” zmienił tytuł i obecnie wychodzi jako “Głos”. Polonijna Biblioteka Cyfrowa zamieszcza roczniki “Głosu Ludu” z lat 2007-2017.

 


Bibliografia

  • Polacy w Czechach, Czesi w Polsce X-XVIII wiek, red. H. Gmiterek, W. Iwańczak, Lublin 2004;
  • Polacy w Czechach, oprac. J. Branna, Warszawa  2004.