Bull Savannah — Family Records (282)

Joseph and Tamara Obrebski Papers. University of Massachusetts, Amherst Library. Archives and Manuscripts. Manuscript Group Number 401.

Kaczmarek, Łukasz (2013) Antropologiczna rewizyta terenowa. Strategia zagrożona systemowo. In: Zeszyty Etnologii Wrocławskiej 2013, nr 2(19), s. 17-41,.

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna (1977) Józef Obrębski. In: Etnografia Polska, 1972, z.1.

Obrębski, Józef (1948) Jamaican Series. .

Posern-Zieliński, Aleksander (2006) Józef Obrębski i antropologia Karaibów.

Warsop — Family Records (174)