Polonia australijska jest dość liczna, według spisu powszechnego z 2016 roku w Australii żyje ponad 180 tys. osób polskiego pochodzenia, z których blisko 50 tys. używa języka polskiego w domu. Na wzrost Polonii australijskiej szczególny wpływ miały dwie fale emigracji, pierwsza po II wojnie światowej, którą szacuje się na ponad 50 tys. osób i druga, po wprowadzeniu stanu wojennego, kóra liczyła ponad 25 tys. osób. Po roku 1989 przybyło do Australii ok. 10 tys. Polaków i emigracja ta ma charakter ekonomiczny. Polonia australijska zorganizowana jest w kilkuset organizacjach, w większości powstałych w pierwszych latach po II wojnie światowej, zrzeszonych w założonej w 1950 roku Radzie Naczelnej Polonii Australijskiej.[Więcej…]

W roku 2000 Polski Instytut Historyczny w Australii podpisał porozumienie z Biblioteką Narodową Australii w sprawie udostępniania badaczom polskich materiałów przekazanych przez Instytut. Ofiarowane Bibliotece dokumenty są udostępniane pod nazwą Collected Records of the Polish Historical Institute in Australia i obejmują okres od roku 1950 do chwili obecnej. Kolekcja jest cennym źródłem informacji o polskich organizacjach w Australii; zawiera korespondencje, protokoły zebrań, biuletyny informacyjne, albumy z wycinkami prasowymi, m.in. Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Rady Organizacji Polskich. Instytut bierze udział w programie polsko-australijskiej historii mówionej. Zlecił również opracowanie Bibliografii polskich materiałów w Australijskiej Bibliotece Narodowej.


1 listopada 1944 do portu w Wellington w Nowej Zelandii zawinął transportowiec wojsk Stanów Zjednoczonych, na pokładzie którego znajdowało się 733 polskich dzieci, w większości sierot, wraz z 102 opiekunami. Skierowano ich do kampusu w Pahiatui. Pahiatua położona jest 160 km na północ od Wellington. Polskie dzieci były ewakuowane ze Związku Radzieckiego do Iranu wraz z armią Andersa. Ewakuacja objęła 77 tys. żołnierzy i 43 tys. cywilów – w tym 20 tys. dzieci. Rząd Polski w Londynie zaapelował do Ligi Narodów o pomoc w znalezieniu dla nich tymczasowego schronienia. Wsród krajów, które zaoferowały pomoc był Meksyk i Nowa Zelandia. [Więcej…]

Australia – Czasopisma Polonijne

Biuletyn Informacyjny

Kronika Polonii

Kwartalnik Informacyjny